Trwa ładowanie...
d2nq2pg
espi

ALIOR BANK S.A. - Zawarcie umowy o wartości umowy znaczącej pomiędzy Alior Bank S.A. a jedną z in...

ALIOR BANK S.A. - Zawarcie umowy o wartości umowy znaczącej pomiędzy Alior Bank S.A. a jedną z instytucji finansowych działających na rynku polskim. (12/2013)
Share
d2nq2pg
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2013
Data sporządzenia: 2013-02-27
Skrócona nazwa emitenta
ALIOR BANK S.A.
Temat
Zawarcie umowy o wartości umowy znaczącej pomiędzy Alior Bank S.A. a jedną z instytucji finansowych działających na rynku polskim.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Alior Bank S.A. ("Bank") informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o podpisaniu przez wszystkie strony umowy przeniesienia i przystąpienia z dnia 22 lutego 2013 roku. W dniu 22 lutego 2012 Bank oraz jedna z instytucji finansowych działających na rynku polskim podpisali umowę której przedmiotem jest przeniesie oraz przystąpienie do umowy kredytu dla spółki prawa handlowego oraz przeniesienie zabezpieczeń i zastawów w części zabezpieczającej kwotę nabywanego kredytu. Wartość umowy to 57,3 mln Euro. Warunki w/w umów, w szczególności warunki finansowe umów nie odbiegają od standardowych warunków stosowanych w tego typu umowach. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ALIOR BANK S.A. Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-807 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
JEROZOLIMSKIE 94
(ulica) (numer)
22 417 38 60 22 555 23 23
(telefon) (fax)
relacje.inwestorskie@alior.pl www.aliorbank.pl
(e-mail) (www)
107-001-07-31 141387142
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-27 Piotr Bystrzanowski Dyrektor BRI

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2nq2pg

Podziel się opinią

Share
d2nq2pg
d2nq2pg