Trwa ładowanie...
d1bfy07
espi

ALIOR BANK S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Banku (12/2012)

ALIOR BANK S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Banku (12/2012)
Share
d1bfy07

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ALIOR BANK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Banku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Alior Bank S.A.("Bank") informuje w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, o otrzymaniu w dniu 18 grudnia 2012 roku zawiadomień dotyczących przeniesienia w dniu 14 grudnia 2012 r. - 2 414 118 akcji Banku., w ramach realizacji programu motywacyjnego menadżerów Banku, na rachunek LuxCo 82 s.a.r.l. z siedzibą w Luxemburgu. Powyższe akcje stanowią 65 % Akcji Motywacyjnych, których Emitentem jest Bank. Do transakcji, która jest wynikiem potrącenia wierzytelności doszło na podstawie umowy cywilnoprawnej, poza rynkiem regulowanym, zaś cena akcji nie została określona w ww. umowie. Szczegółowy opis działania planu motywacyjnego zamieszczony został na stronach 229-231 Prospektu Emisyjnego Alior Bank S.A. Zawiadomienia Bank otrzymał od: 1) Pana Wojciecha Sobieraja, Prezesa Zarządu Banku pełniącego funkcję Członka Zarządu w spółce LuxCo 82 s.a.r.l, której jest jednocześnie udziałowcem. Zawiadomienie sporządzono w Warszawie w dniu 18 grudnia 2012
roku. 2) Pana Cezarego Smorszczewskiego, Wiceprezesa Zarządu Banku, który jest udziałowcem spółki LuxCo 82 s.a.r.l. Zawiadomienie sporządzono w Warszawie w dniu 18 grudnia 2012 roku. 3) Pana Nielsa Lundorffa, Wiceprezesa Zarządu Banku, który jest udziałowcem spółki LuxCo 82 s.a.r.l. Zawiadomienie sporządzono w Warszawie w dniu 18 grudnia 2012 roku. 4) Pani Katarzyny Sułkowskiej, Wiceprezesa Zarządu Banku, będącej komandytariuszem spółki WSHZ sp. z o.o. i Management Sp.k., która jest udziałowcem LuxCo 82 s.a.r.l. Zawiadomienie sporządzono w Warszawie w dniu 18 grudnia 2012 roku. 5) Pana Artura Maliszewskiego, Wiceprezesa Zarządu Banku, będącego komandytariuszem spółki WSHZ sp. z o.o. i Management Sp.k., która jest udziałowcem LuxCo 82 s.a.r.l. Zawiadomienie sporządzono w Warszawie w dniu 18 grudnia 2012 roku. 6) Pana Witolda Skroka, Wiceprezesa Zarządu Banku, będącego komandytariuszem spółki WSHZ sp. z o.o. i Management Sp.k., która jest udziałowcem LuxCo 82 s.a.r.l. Zawiadomienie sporządzono w Warszawie w
dniu 18 grudnia 2012 roku. 7) Pana Krzysztofa Czuba, Wiceprezesa Zarządu Banku, będącego komandytariuszem spółki WSHZ sp. z o.o. i Management Sp.k., która jest udziałowcem LuxCo 82 s.a.r.l. Zawiadomienie sporządzono w Warszawie w dniu 18 grudnia 2012 roku. 8) Pana Henryka Baniowskiego, Dyrektora Generalnego Banku, będącego komandytariuszem spółki WSHZ sp. z o.o. i Management Sp.k., która jest udziałowcem LuxCo 82 s.a.r.l. 9) Pana Roberta Midury, Dyrektora Generalnego Banku, będącego komandytariuszem spółki WSHZ sp. z o.o. i Management Sp.k., która jest udziałowcem LuxCo 82 s.a.r.l. Zawiadomienie sporządzono w Warszawie w dniu 18 grudnia 2012 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ALIOR BANK S.A. Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-807 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
JEROZOLIMSKIE 94
(ulica) (numer)
22 555 22 22 22 555 23 23
(telefon) (fax)
relacje.inwestorskie@alior.pl
(e-mail) (www)
107-001-07-31 141387142
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-18 Piotr Bystrzanowski Dyrektor BRI Piotr Bystrzanowski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1bfy07

Podziel się opinią

Share
d1bfy07
d1bfy07