Trwa ładowanie...
d3z5asx
espi

ALTERCO - Informacje uzyskane przez Emitenta w sprawie złożonych wniosków o ogłoszenie upadłości ...

ALTERCO - Informacje uzyskane przez Emitenta w sprawie złożonych wniosków o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej (97/2012)

Share
d3z5asx

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 97 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ALTERCO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacje uzyskane przez Emitenta w sprawie złożonych wniosków o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 96/2012, w sprawie złożonych wniosków o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Emitenta, Zarząd Spółki niniejszym informuje, iż po zapoznaniu się przez pracownika Spółki z aktami spraw w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, X Wydziale Gospodarczym ds. Upadłościowych, powziął dodatkowe informacje na temat poniższych postępowań: 1. Wniosek złożony przez: Juan Antonio Gil Vazquez, Cogilcodos S.L., z siedzibą w Maladze (Hiszpania) oraz Benangelo S.L., z siedzibą w Maladze (Hiszpania) wpłynął do Sądu w dniu 19.11.2012 r. 2. Wniosek złożony przez: Piotra Paluch, Jolantę Paluch (w poprzednim raporcie pomyłkowo podano imię Joanna), Stanisławę Paluch oraz Artura Paluch (w poprzednim raporcie nie podano) wpłynął do Sądu w dniu 21.11.2012 r. Do chwili obecnej do Spółki nie wpłynęło sądowe zawiadomienie o wyżej wymienionych wnioskach, ani nie zostały przekazane Emitentowi żadne postanowienia Sądu w powyższych sprawach. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 24 w powiązaniu z § 30 pkt 1
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, z 2009 poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3z5asx

| | | ALTERCO SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ALTERCO | | Developerska (dev) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-124 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Rondo ONZ | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22-697-65-90 | | 22-697-65-91 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | alterco@alterco.eu | | www.alterco.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 815-00-02-909 | | 690026663 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-26 Zbigniew Zuzelski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3z5asx

Podziel się opinią

Share
d3z5asx
d3z5asx