Trwa ładowanie...
d4e1m36
espi

ALTERCO - Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego (40/2011)

ALTERCO - Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego (40/2011)
Share
d4e1m36

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 40 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ALTERCO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ALTERCO S.A.(Emitent) informuje, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami, Rada Nadzorcza Spółki w dniu 14 czerwca 2011 r. dokonała wyboru firmy BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy u. Postępu 12, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3355 na biegłego rewidenta, audytora sprawozdań finansowych Spółki. Wybrany audytor przeprowadzi: 1. Przegląd skróconego jednostkowego półrocznego sprawozdania finansowego ALTERCO S.A. za okres od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r .2. Przegląd skróconego skonsolidowanego półrocznego sprawozdania finansowego Grupy ALTERCO za okres od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r. Emitent korzystał wcześniej z usług firmy BDO Sp. z o. o., na podstawie umów zawartych w 2004 r., 2009 i 2010 r. w zakresie przeglądu i badania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ALTERCO SA
(pełna nazwa emitenta)
ALTERCO Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-828 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jana Pawła II 15
(ulica) (numer)
22-697-65-90 22-697-65-91
(telefon) (fax)
alterco@alterco.eu www.alterco.eu
(e-mail) (www)
815-00-02-909 690026663
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-06-15 Zbigniew Zuzelski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4e1m36

Podziel się opinią

Share
d4e1m36
d4e1m36