Trwa ładowanie...
dth79w0
espi
16-11-2010 17:34

ALTERCO - Zawiadomienie o zbyciu akcji (43/2010)

ALTERCO - Zawiadomienie o zbyciu akcji (43/2010)

dth79w0
dth79w0

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 43 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ALTERCO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zbyciu akcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ALTERCO S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 15.11.2010 r. otrzymał od spółki Logistics Service S.A. zawiadomienie o następującej treści:"Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439), Logistics Service S.A. ("Spółka") działając w imieniu własnym niniejszym informuje, że w wyniku transakcji sprzedaży akcji spółki Alterco S.A. ("Emitent") dokonanej na Giełdzie Papierów Wartościowych na sesji w dniu 8 listopada b.r., rozliczonej w dniu 12 listopada b.r., zmniejszył się poziom zaangażowania Spółki w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.W konsekwencji ww. zdarzenia Spółka posiada 89.903 sztuk akcji Emitenta, stanowiących 4,99997%kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających do 89.903 głosów, które stanowią 4,99997% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Emitenta.Przed ww.
zmianą Spółka posiadała 89.951 sztuk akcji Emitenta, stanowiących 5,00264%kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających do 89.903 głosów, które stanowią 5,00264% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Emitenta."W uzupełnieniu powyższego pisma, w dniu 16.11.2010 r. Emitent otrzymał od spółki Logistics Service S.A. sprostowanie poniższej treści:"Dotyczy: Sprostowanie omyłki pisarskiej w zawiadomieniu z dnia 15 listopada 2010 r.W nawiązaniu do zawiadomienia z dnia 15 listopada r. odnośnie zmiany stanu posiadania akcji spółki Alterco S.A. pragnę skorygować oczywistą omyłkę pisarską i potwierdzić, iż przed opisaną transakcją spółka Logistics Service S.A. posiadała 89.951 sztuk akcji Emitenta, stanowiących 5,00264% kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających do 89.951 głosów (a nie jak wskazano 89.903 głosów), które stanowiły 5,00264% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Emitenta." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dth79w0

| | | ALTERCO SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ALTERCO | | Developerska (dev) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-828 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jana Pawła II | | 15 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22-697-65-90 | | 22-697-65-91 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | alterco@alterco.eu | | www.alterco.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 815-00-02-909 | | 690026663 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-16 Zbigniew Zuzelski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dth79w0
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dth79w0