Trwa ładowanie...
dymh955

ALTUS TFI S.A. - Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTUS TFI S.A. wraz z ...

ALTUS TFI S.A. - Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTUS TFI S.A. wraz z projektami uchwał (27/2015)

Share
dymh955
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-23
Skrócona nazwa emitenta
ALTUS TFI S.A.
Temat
Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALTUS TFI S.A. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A (dalej: ?Spółka?) informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 21 kwietnia 2015 r. (wtorek) na godz. 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie (00-696), przy ul. Pankiewicza 3. Ogłoszenie o zwołaniu w/w Zgromadzenia oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu. Dokumenty te znajdują się również na stronie internetowej Spółki. Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 38 ust 1 pkt 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZA
Projekty uchwał na NWZA.pdf Projekty uchwał na NWZA

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dymh955

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | ALTUS TFI S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 00-696 | | WARSZAWA | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | PANKIEWICZA | | 3 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | (0-22) 380 32 85 | | (0-22) 380 32 86 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | biuor@altustfi.pl | | www.altustfi.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 1080003690 | | 141158275 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Krzysztof Mazurek Członek Zarządu
2015-03-23 Jakub Ryba Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dymh955

Podziel się opinią

Share
dymh955
dymh955