Trwa ładowanie...
d2aha4h
d2aha4h
espi

ALTUS TFI S.A. - Informacja z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego o braku konieczności złożenia z ...

ALTUS TFI S.A. - Informacja z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego o braku konieczności złożenia zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego w trybie art. 54 ust. 1 oraz 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych w związku z połączeniem ALTUS TFI S.A. i TFI SKOK S.A. (24/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2aha4h
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-13
Skrócona nazwa emitenta
ALTUS TFI S.A.
Temat
Informacja z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego o braku konieczności złożenia zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego w trybie art. 54 ust. 1 oraz 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych w związku z połączeniem ALTUS TFI S.A. i TFI SKOK S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A (?Spółka?) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. informuje o otrzymaniu w dniu 12 marca 2015 r. pisemnego stanowiska Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, zgodnie z którym, połączenie ALTUS TFI S.A. i TFI SKOK S.A., nie wymaga złożenia zawiadomień, o których mowa w art. 54 ust. 1 i art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ALTUS TFI S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-696 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
PANKIEWICZA 3
(ulica) (numer)
(0-22) 380 32 85 (0-22) 380 32 86
(telefon) (fax)
biuor@altustfi.pl www.altustfi.pl
(e-mail) (www)
1080003690 141158275
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-13 Krzysztof Mazurek Członek Zarządu
2015-03-13 Jakub Ryba Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2aha4h

Podziel się opinią

Share
d2aha4h
d2aha4h