Trwa ładowanie...
d4h3fxv

ALTUS TFI S.A. - Pierwsze ogłoszenie o zamiarze połączenia ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjn ...

ALTUS TFI S.A. - Pierwsze ogłoszenie o zamiarze połączenia ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. (23/2015)

Share
d4h3fxv

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-12 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ALTUS TFI S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Pierwsze ogłoszenie o zamiarze połączenia ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: ?Spółka?), działając na podstawie art. 504 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. 2013, poz. 1030, z późn. zm., dalej: ?KSH?), po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy o planowanym połączeniu z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. z siedzibą w Sopocie (dalej: ?TFI SKOK S.A.?). Połączenie spółek nastąpi przez przeniesienie całego majątku TFI SKOK S.A. na Spółkę, z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, poprzez emisję nowych akcji, które Spółka wyda akcjonariuszom TFI SKOK S.A. Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w Planie Połączenia opublikowanym jako załącznik do raportu bieżącego Spółki nr 12/2015 w dniu 30 stycznia 2015 r. i który jest udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://altustfi.pl/raporty-biezace. Plan połączenia będzie udostępniany na
wskazanej stronie internetowej nieprzerwanie aż do zakończenia Walnego Zgromadzenia w sprawie połączenia. Jednocześnie Zarząd informuje, że akcjonariusze łączących się spółek mają prawo przeglądać dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1 KSH tj.: a) Plan Połączenia wraz z załącznikami, o których mowa w art. 499 § 2 KSH; b) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności Spółki i TFI SKOK S.A. za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opiniami i raportami biegłych rewidentów; c) sprawozdania Zarządów Spółki oraz TFI SKOK S.A. sporządzone dla celów połączenia, o których mowa w art. 501 KSH; d) opinię biegłego rewidenta z badania Planu Połączenia. Dokumenty powyższe są dostępne w lokalu Spółki (w Warszawie, przy ulicy Pankiewicza 3) począwszy od dnia ogłoszenia niniejszego raportu do dnia powzięcia uchwały o połączeniu, w dni robocze z wyłączeniem sobót w godzinach od 9.00 do 15.00. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4h3fxv

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ALTUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ALTUS TFI S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-696 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | PANKIEWICZA | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (0-22) 380 32 85 | | (0-22) 380 32 86 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuor@altustfi.pl | | www.altustfi.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 1080003690 | | 141158275 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-12 Krzysztof Mazurek Członek Zarządu
2015-03-12 Jakub Ryba Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4h3fxv

Podziel się opinią

Share
d4h3fxv
d4h3fxv