Trwa ładowanie...
d3irv0s
espi

AMBRA - Informacja o dywidendzie (10/2014)

AMBRA - Informacja o dywidendzie (10/2014)
Share
d3irv0s
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-10
Skrócona nazwa emitenta
AMBRA
Temat
Informacja o dywidendzie
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Ambra S.A. informuje, iż w dniu 10 października 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ambra S.A. podjęło Uchwałę nr 11/2014 w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013/2014. W uchwale tej ustalona została dywidenda dla akcjonariuszy w łącznej kwocie 11.342.989,80 zł, to jest 0,45 zł na jedną akcję. Dzień dywidendy został ustalony na 20 października 2014 r. a dzień wypłaty dywidendy na dzień 4 listopada 2014 r. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Ambra S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AMBRA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
AMBRA Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-819 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Puławska 336 336
(ulica) (numer)
022 5663300 022 5663303
(telefon) (fax)
warszawa@ambra.com.pl www.ambra.com.pl
(e-mail) (www)
9180000755 006054698
(NIP) (REGON)
d3irv0s

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-10 Robert Ogór Prezes Zarządu
2014-10-10 Piotr Kaźmierczak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3irv0s

Podziel się opinią

Share
d3irv0s
d3irv0s