Trwa ładowanie...
d3up393
espi
15-12-2010 17:31

AMPLI - Zmiana znaczącej umowy (19/2010)

AMPLI - Zmiana znaczącej umowy (19/2010)

Share
d3up393

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AMPLI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | TREŚĆ RAPORTU:Spółka Akcyjna AMPLI, informuje, że w dniu 15.12.2010 r. podpisany został aneks do umowy o świadczenie usług eFinancing zawartej w dniu 22.06.2010r. z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. I Małopolskie Centrum Korporacyjne w Tarnowie.Przedmiotem tej Umowy, o której zawarciu Spółka informowała w Raporcie bieżącym nr 15/2010 jest świadczenie usług polegających na finansowaniu poprzez wykup przez Bank niewymagalnych wierzytelności przysługujących AMPLI S.A. wobec jej wyszczególnionych w Umowie kontrahentów (Odbiorców) - w drodze przelewu tych wierzytelności.Na podstawie aneksu do ww. Umowy podwyższony został odnawialny limit finansowaniaz kwoty 500.000 zł do kwoty 2.000.000 zł.Zmianie uległa również lista Odbiorców, których dotyczy Umowa.Dodatkowym prawnym zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z ww. Umowy o świadczenie usług eFinancingu - z podwyższonym limitem finansowania - jest oświadczenie AMPLI S.A. o poddaniu się egzekucji do kwoty 3.000.000 zł.Pozostałe istotne warunki umowy o
świadczenie usług eFinancing pozostały bez zmian.Za podwyższenie limitu finansowania Bank obciąży rachunek AMPLI S.A. prowizjąw wysokości 0,5 % p. a. od kwoty podwyższenia Limitu finansowania, tj. 3 431,51 zł.AMPLI S.A. oświadcza, że nie ma żadnych powiązań pomiędzy AMPLI S.A. i osobami nią zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a Bankiem Polska Kasa Opieki SA i osobami nim zarządzającymi, na rzecz których ustanowiono powyższe zabezpieczenie.Wobec faktu, że aktualnie kapitały własne Spółki wynoszą 10 061,0 tys. PLN umowa,o zmianie której informuje niniejszy raport, spełnia kryteria znaczącej umowy (jej wartość wynosi co najmniej10 % kapitałów własnych)
.PODSTAWA PRAWNA:Raport przekazywany jest na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3 i § 9 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z
2009r. Nr 33, poz. 259) w związku z art. 56 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.05.184.1539). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3up393

| | | AMPLI SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | AMPLI | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 33-100 | | Tarnów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Przemysłowa 27 | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 014 6326666 | | 014 6326668 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@ampli.com.pl | | www.ampli.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 873-10-04-844 | | 850328892 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-15 Waldemar Madura Prezes Zarządu Waldemar Madura
2010-12-15 Maria Koszek Główny Księgowy - Prokurent Maria Koszek

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3up393
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3up393
d3up393