Trwa ładowanie...
d466av0
espi

AMPLI - Zmiana znaczącej umowy zawartej z KREDYT BANK S.A. (16/2011)

AMPLI - Zmiana znaczącej umowy zawartej z KREDYT BANK S.A. (16/2011)

Share
d466av0

| | Data sporządzenia: | 2011-12-19 | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AMPLI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana znaczącej umowy zawartej z KREDYT BANK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | TREŚĆ RAPORTU: Spółka Akcyjna AMPLI informuje, że w dniu 19.12.2011 r. podpisany został kolejny aneks do umowy skupu wierzytelności z dyskontem z regresem zawartej w dniu 23.12.2010r. (Umowa) z Kredyt Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank). Przedmiotem tej Umowy, o której zawarciu Spółka informowała w Raporcie bieżącym nr 21/2010 jest określenie warunków, na jakich Bank będzie nabywał ? w drodze przelewu z dyskontem, wynikające z faktur handlowych, wierzytelności AMPLI S.A. wobec wyszczególnionych w umowie kontrahentów (Dłużników) z pełnym regresem do AMPLI S.A. Na podstawie aneksu do ww. Umowy podwyższony został limit nabywanych i dyskontowanych przez Bank wierzytelności z kwoty 5.000.000,00 zł do kwoty 6.000.000,00 zł, począwszy od dnia 22.12.2011r. do dnia 21.12.2012r. PEŁNA TREŚĆ RAPORTU ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU. PODSTAWA PRAWNA: Raport przekazywany jest na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 3 i § 9 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259) w związku z art. 56 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.05.184.1539). | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | RB-16-2011.doc | Zmiana znaczącej umowy zawartej przez Ampli S.A. z Kredyt Bank | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d466av0

| | | AMPLI SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | AMPLI | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 33-100 | | Tarnów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Przemysłowa 27 | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 014 6326666 | | 014 6326668 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@ampli.com.pl | | www.ampli.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 873-10-04-844 | | 850328892 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-19 Waldemar Madura Prezes Zarządu Waldemar Madura

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d466av0

Podziel się opinią

Share
d466av0
d466av0