Trwa ładowanie...
d2b08os

AMREST - RB 108/2014 Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskic ...

AMREST - RB 108/2014 Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich (108/2014)

Share
d2b08os

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 108 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-15 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | AMREST | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | RB 108/2014 Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do RB 81/2014 z dnia 02.10.2014 r., RB 82/2014 z dnia 03.10.2014 r., RB 83/2014 z dnia 04.10.2014 r., RB 84/2014 z dnia 08.10.2014 r., RB 85/2014 z dnia 09.10.2014 r., RB 86/2014 z dnia 10.10.2014 r., RB 87/2014 z dnia 11.10.2014 r., RB 88/2014 z dnia 14.10.2014 r., RB 89/2014 z dnia 15.10.2014 r., RB 92/2014 z dnia 17.10.2014 r., RB 95/2014 z dnia 18.10.2014 r., RB 99/2014 z dnia 22.10.2014 r., RB 100/2014 z dnia 23.10.2014 r., RB 103/2014 z dnia 24.10.2014 r., RB 104/2014 z dnia 08.11.2014 r., RB 105/2014 z dnia 11.11.2014 r., RB 106/2014 z dnia 14.11.2014 r. oraz RB 107/2014 z dnia 14.11.2014 r., Zarząd AmRest Holdings SE (?AmRest?, ?Spółka?) informuje o zawarciu w dniu 14 listopada 2014 roku transakcji zbycia 3 050 akcji własnych uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich. Rozliczenie transakcji nastąpiło dnia 14 listopada 2014 roku. Szczegółowe informacje dot. zbytych akcji: 1) Cena zbytych akcji: - 47,60 PLN- 1 000 akcji, - 48,40 PLN- 2 050 akcji 2) Wartość nominalna każdej
akcji: EUR 0,01, 3) Zbyte akcje stanowią łącznie 0,0144% kapitału zakładowego Spółki czyli 3 050 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, 4) Po dokonaniu transakcji AmRest posiada 5 195 akcji czyli 5 195 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,0245% ogólnej liczby głosów w Spółce. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | RB 108/2014 Sale of AmRest shares related to the exercise of stock options plan;In regards to RB 81/2014 dated 02.10.2014, RB 82/2014 dated 03.10.2014, RB 83/2014 dated 04.10.2014, RB 84/2014 dated 08.10.2014, RB 85/2014 dated 09.10.2014, RB 86/2014 dated 10.10.2014, RB 87/2014 dated 11.10.2014, RB 88/2014 dated 14.10.2014, RB 89/2014 dated 15.10.2014, RB 92/2014 dated 17.10.2014, RB 95/2014 dated 18.10.2014, RB 99/2014 dated 22.10.2014, RB 100/2014 dated 23.10.2014, RB 103/2014 dated 24.10.2014, RB 104/2014 dated 08.11.2014, RB 105/2014 dated 11.11.2014, RB 106/2014 dated 14.11.2014 and RB 107/2014 dated 14.11.2014, The Management Board of AmRest Holdings SE (“AmRest”, “the Company”) informs that on November 14th, 2014 the Company sold 3 050 own shares to entitled participants of the incentive management stock options plan. The settlement date of the transaction was November 14th, 2014.;The detailed information regarding the transaction:;1) The price of sold shares:;- PLN 47.60- 1 000 shares,;- PLN
48.40- 2 050 shares,;2) The nominal value: EUR 0.01 for each share,;3) The total number of shares sold by AmRest represents 0.0144% of the Company’s registered capital being 3 050 votes on the AGM of AmRest,;4) After the transactions AmRest owns 5 195 of its own shares, 5 195 votes on the AGM of AmRest, being 0.0245% in the total number of votes.;Legal act: Art. 56 Sec. 1 Point 2 of Act on public offering, conditions governing the introduction of financial instruments to organized trading and public companies dated July 29th 2005 | | |
| | | | |

d2b08os

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AmRest Holdings SE | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AMREST | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 50-365 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | pl. Grunwaldzki | | 25-27 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 071 386 1235 | | 071 386 1060 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | ir@amrest.eu | | www.amrest.eu | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 1010002998 | | 020891041 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-15 Wojciech Mroczyński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2b08os

Podziel się opinią

Share
d2b08os
d2b08os