Trwa ładowanie...
d7fd948
espi

AMREST - RB 11/2014 Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżers...

AMREST - RB 11/2014 Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżerskich (11/2014)

Share
d7fd948
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2014
Data sporządzenia: 2014-03-21
Skrócona nazwa emitenta
AMREST
Temat
RB 11/2014 Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżerskich
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
AmRest Holdings SE ("AmRest", "Spółka") informuje o zawarciu w dniu 20 marca 2014 r. transakcji nabycia 750 szt. akcji własnych, w celu zbycia uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich. Rozliczenie ww. transakcji nastąpi w dniu 25 marca 2014 r. Rozpoczęcie skupu akcji własnych nastąpiło w oparciu o uchwałę nr 16 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 czerwca 2011 r. w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego. Szczegółowe informacje dot. skupionych akcji: 1) Średnia cena nabycia akcji PLN 79,29, 2) Wartość nominalna każdej akcji to EUR 0,01, 3) Nabyte akcje stanowią łącznie 0,0035% kapitału zakładowego Spółki czyli 750 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, 4) AmRest jest w posiadaniu łącznie 3751 akcji czyli 3751 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,0177% ogólnej liczby głosów w Spółce.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | RB 11/2014 Purchase of shares for the purposes related to the exercise of stock options plan;AmRest Holdings SE (?AmRest", ?the Company") informs that on March 20th, 2014 the Company purchased 750 own shares in order to sell them to entitled participants of the incentive management stock options plan. The settlement date is March 25th, 2014.;The Company started the buyback based on Resolution No. 16 of the Annual General Meeting of AmRest of 10th June 2011 on the authorization of Company?s Management Board to acquire Company?s own shares and the establishment of a reserve capital for the acquisition of own shares.;The detailed information regarding the transaction: 1) The average price PLN 79.29,;2) The nominal value EUR 0.01 for each share,;3) The acquired shares amount for 0.0035% of the Company?s registered capital being 750 votes on the AGM of AmRest,;4) AmRest owns in total 3751 of its own shares, 3751 votes on the AGM of AmRest, being 0.0177% in the total number of votes.;Legal act: Art. 56 Sec. 1
Point 2 of Act on public offering, conditions governing the introduction of financial instruments to organized trading and public companies dated July 29th 2005 | |

d7fd948

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | AmRest Holdings SE | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | AMREST | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 50-365 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | pl. Grunwaldzki | | 25-27 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 071 386 1235 | | 071 386 1060 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@amrest.eu | | www.amrest.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 1010002998 | | 020891041 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Mark Chandler Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d7fd948

Podziel się opinią

Share
d7fd948
d7fd948