Trwa ładowanie...
d6lg0ci

AMREST - RB 130/2014 Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżer ...

AMREST - RB 130/2014 Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżerskich (130/2014)

Share
d6lg0ci
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 130 / 2014
Data sporządzenia: 2014-12-13
Skrócona nazwa emitenta
AMREST
Temat
RB 130/2014 Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżerskich
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
AmRest Holdings SE (?AmRest?, ?Spółka?) informuje o zawarciu w dniu 12 grudnia 2014 r. transakcji nabycia 3 191 szt. akcji własnych, w celu zbycia uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich. Rozliczenie ww. transakcji nastąpi w dniu 16 grudnia 2014 r. Rozpoczęcie skupu akcji własnych nastąpiło w oparciu o uchwałę nr 16 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 czerwca 2011 r. w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego. Szczegółowe informacje dot. skupionych akcji: 1) Średnia cena nabycia akcji PLN 109,92 2) Wartość nominalna każdej akcji to EUR 0,01, 3) Nabyte akcje stanowią łącznie 0,0150% kapitału zakładowego Spółki czyli 3 191 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, 4) AmRest jest w posiadaniu łącznie 31 545 akcji czyli 31 545 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,1487% ogólnej liczby głosów w Spółce.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | RB 130/2014 Purchase of shares for the purposes related to the exercise of stock options plan;AmRest Holdings SE (?AmRest?, ?the Company?) informs that on December 12th, 2014 the Company purchased 3 191 own shares in order to sell them to entitled participants of the incentive management stock options plan. The settlement date is December 16th, 2014.;The Company started the buyback based on Resolution No. 16 of the Annual General Meeting of AmRest of 10th June 2011 on the authorization of Company?s Management Board to acquire Company?s own shares and the establishment of a reserve capital for the acquisition of own shares.;The detailed information regarding the transaction:;1) The average price PLN 109.92,;2) The nominal value EUR 0.01 for each share,;3) The acquired shares amount for 0.0150% of the Company?s registered capital being 3 191 votes on the AGM of AmRest,;4) AmRest owns in total 31 545 of its own shares, 31 545 votes on the AGM of AmRest, being 0.1487% in the total number of votes.;Legal act:
Art. 56 Sec. 1 Point 2 of Act on public offering, conditions governing the introduction of financial instruments to organized trading and public companies dated July 29th 2005 | | |
| | | | |

d6lg0ci

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AmRest Holdings SE | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AMREST | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 50-365 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | pl. Grunwaldzki | | 25-27 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 071 386 1235 | | 071 386 1060 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | ir@amrest.eu | | www.amrest.eu | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 1010002998 | | 020891041 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-13 Wojciech Mroczyński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d6lg0ci

Podziel się opinią

Share
d6lg0ci
d6lg0ci