Trwa ładowanie...
dc2ihax

AMREST - RB 44/2015 Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich ...

AMREST - RB 44/2015 Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich (44/2015)

Share
dc2ihax
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 44 / 2015
Data sporządzenia: 2015-04-13
Skrócona nazwa emitenta
AMREST
Temat
RB 44/2015 Zbycie akcji własnych AmRest w ramach realizacji programu opcji menadżerskich
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie??ce i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do RB 127/2014 z dnia 11.12.2014 r., RB 129/2014 z dnia 12.12.2014 r. oraz RB 130/2014 z dnia 13.12.2014 r., Zarząd AmRest Holdings SE (?AmRest?, ?Spółka?) informuje o zawarciu w dniu 13 kwietnia 2015 roku transakcji zbycia 1 120 akcji własnych uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich. Rozliczenie transakcji nastąpiło dnia 13 kwietnia 2015 roku. Szczegółowe informacje dot. zbytych akcji: 1) Cena zbytych akcji: 70,00 PLN ? 1 120 akcji. 2) Wartość nominalna każdej akcji: EUR 0,01, 3) Zbyte akcje stanowią łącznie 0,0053% kapitału zakładowego Spółki czyli 1 120 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, 4) Po dokonaniu transakcji AmRest posiada 62 438 akcji czyli 62 438 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,2943% ogólnej liczby głosów w Spółce.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | RB 44/2015 Disposal of AmRest shares related to the exercise of stock options plan;In regards to RB 127/2014 dated 11.12.2014, RB 129/2014 dated 12.12.2014 and RB 130/2014 dated 13.12.2014, the Management Board of AmRest Holdings SE (“AmRest”, “the Company”) informs that on April 13th, 2015 the Company disposed 1 120 own shares to entitled participants of the incentive management stock options plan. The settlement date of the transaction was April 13th, 2015.;The detailed information regarding the transaction:;1) The price of sold shares: PLN 70.00 - 1 120 shares,;2) The nominal value: EUR 0.01 for each share,;3) The total number of shares sold by AmRest represents 0.0053% of the Company’s registered capital being 1 120 votes on the AGM of AmRest,;4) After the transactions AmRest owns 62 438 of its own shares, 62 438 votes on the AGM of AmRest, being 0.2943% in the total number of votes.;Legal act: Art. 56 Sec. 1 Point 2 of Act on public offering, conditions governing the introduction of financial
instruments to organized trading and public companies dated July 29th 2005 | | |
| | | | |

dc2ihax

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AmRest Holdings SE | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AMREST | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 50-365 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | pl. Grunwaldzki | | 25-27 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 071 386 1235 | | 071 386 1060 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | ir@amrest.eu | | www.amrest.eu | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 1010002998 | | 020891041 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-13 Wojciech Mroczyński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dc2ihax

Podziel się opinią

Share
dc2ihax
dc2ihax