Trwa ładowanie...
dw00w1w
espi

AMREST - RB 67/2013 Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżers...

AMREST - RB 67/2013 Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżerskich (67/2013)
Share
dw00w1w
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 67 / 2013
Data sporządzenia: 2013-09-13
Skrócona nazwa emitenta
AMREST
Temat
RB 67/2013 Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżerskich
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
AmRest Holdings SE ("AmRest", "Spółka") informuje o zawarciu w dniu 12 września 2013 r. transakcji nabycia 128 szt. akcji własnych, w celu zbycia uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich. Rozliczenie ww. transakcji nastąpi w dniu 17 września 2013 r. Rozpoczęcie skupu akcji własnych nastąpiło w oparciu o uchwałę nr 16 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 czerwca 2011 r. w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego. Szczegółowe informacje dot. skupionych akcji: 1) Średnia cena nabycia akcji PLN 94,49 2) Wartość nominalna każdej akcji to EUR 0,01 3) Nabyte akcje stanowią łącznie 0,0006% kapitału zakładowego Spółki czyli 128 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki 4) AmRest jest w posiadaniu łącznie 6 580 akcji czyli 6 580 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,0310% ogólnej liczby głosów w Spółce.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | RB 67/2013 Purchase of shares for the purposes related to the exercise of stock options plan;AmRest Holdings SE (?AmRest", ?the Company") informs that on September 12th, 2013 the Company purchased 128 own shares in order to sell them to entitled participants of the incentive management stock options plan. The settlement date is September 17th, 2013.;The Company started the buyback based on Resolution No. 16 of the Annual General Meeting of AmRest of 10th June 2011 on the authorization of Company?s Management Board to acquire Company?s own shares and the establishment of a reserve capital for the acquisition of own shares.;The detailed information regarding the transaction:;1) The average price PLN 94.49,;2) The nominal value EUR 0.01 for each share,;3) The acquired shares amount for 0.0006% of the Company?s registered capital being 128 votes on the AGM of AmRest,;4) AmRest owns in total 6 580 of its own shares, 6 580 votes on the AGM of AmRest, being 0.0310% in the total number of votes.;Legal act:;Art.
56 Sec. 1 Point 2 of Act on public offering, conditions governing the introduction of financial instruments to organized trading and public companies dated July 29th 2005 | |

dw00w1w

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AmRest Holdings SE
(pełna nazwa emitenta)
AMREST Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-365 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
pl. Grunwaldzki 25-27
(ulica) (numer)
071 3239300 071 3239310
(telefon) (fax)
ir@amrest.eu www.amrest.eu
(e-mail) (www)
809577914 020891041
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-13 Wojciech Mroczyński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dw00w1w

Podziel się opinią

Share
dw00w1w
dw00w1w