Trwa ładowanie...
d1ejc8p

AMREST - RB 68/2010?Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopu...

AMREST - RB 68/2010?Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii 5 spółki AmRest Holdings SE (68/2010)

Share
d1ejc8p
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 68 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-29
Skrócona nazwa emitenta
AMREST
Temat
RB 68/2010?Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii 5 spółki AmRest Holdings SE
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd AmRest Holdings SE ("Spółka") informuje, o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały, w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii 5 Spółki. Zarząd Spółki informuje również o podjęciu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") uchwały w sprawie przyjęcia ww. akcji do depozytu papierów wartościowych i oznaczenia ich kodem ISIN "NL0000474351" oraz rejestracji tych akcji w KDPW.Na podstawie powyższych uchwał oraz komunikatu KDPW, w dniu 30 grudnia 2010 r. nastąpi rejestracja przez KDPW, dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na Głównym Rynku GPW 3 389 263 akcji zwykłych Spółki serii 5.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
RB 68/2010?Resolution of the Board of the Warsaw Stock Exchange regarding authorization and initiation of trading in shares series 5 of AmRest Holdings SE;The Management Board of AmRest Holdings SE (?the Company") informs about adoption of the resolution of the Board of the Warsaw Stock Exchange regarding authorization and initiation of trading on Warsaw Stock Exchange (?GPW") in bearer shares series 5 (?the Shares") of the Company. The Board of the Company informsalso about the resolution of the Domestic Stock Deposit (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,?KDPW") regarding the inclusion of the Shares in KDPW and signing them with ISIN code?NL0000474351" and registering the Shares in KDPW.;Based on above mentioned resolutions, on 30th December 2010, 3 389 263 series 5 shares will be registered by KDPW and authorized to trading on GPW.;Legal act:;Par. 56 sec. 1 point 2 of the Act on Public Offering dated 29 July 2005;

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ejc8p

| | | AmRest Holdings SE | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | AMREST | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 50-365 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | pl. Grunwaldzki | | 25-27 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 071 3239300 | | 071 3239310 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@amrest.eu | | www.amrest.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 809577914 | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-29 Wojciech Mroczyński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ejc8p

Podziel się opinią

Share
d1ejc8p
d1ejc8p