Trwa ładowanie...
Dom Maklerski BOŚ
futures

Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20

ANALIZA TECHNICZNA WIG20 i FPL20

Share
Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20
Źródło: Thinkstockphotos
d26p0gz

WIG20

Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend spadkowy
Prognoza ruchu średnioterminowa: trend boczny
W układzie H1: podczas ostatnich 8 godzin handlu WIG20 dynamicznie wybił się poniżej lokalnego wsparcia 2441 pkt., oscylując w poszerzonym zakresie 2460 - 2417 pkt. Licznik czwartkowej wymiany wskazał dla WIG20 dokładnie o 100 mln zł więcej tj. 578 mln zł niż dnia poprzedniego. Trzeba dodać, że przez ostatnie dwa dni większość najcięższych wolumenów pojawiło się na samym fixingu i w obu przypadkach wystąpiły znamiona dystrybucji. Do tego czwartkowy handel wskazał momentum dystrybucyjne tj. dynamiczny przepływ kapitału zbieżny z takim samym stylem handlu na rynkach zagranicznych. WIG20 zakończył minioną sesję w rejonie minimów, co daje Marubozu zamknięcia i prognozę słabości na kolejne kilka godzin handlu. Prawdopodobnie ponownie będziemy świadkami obrony czy testowania psychologicznej bariery 2400 punktów lub zbliżonych wartościowo poziomów.

Utrzymanie indeksu ponad wsparciem 2402 – 2398 pkt. będzie powodować siłę w grupie popytu, który tym razem ma pod górkę, gdyż wczoraj EBC podał niekorzystne dla długich pozycji prognozy inflacji i PKB (obniżone poziomy wobec poprzednich, co przestraszyło inwestorów).

d26p0gz

W układzie dziennym: miniona, czwartkowa sesja na GPW przyniosła 1,15% spadek WIG20 i w trakcie dnia podaż wyraźnie dominowała. W układzie D1 w ujęciu modelu Guppy’ego kurs WIG20 oscyluje poniżej dynamicznych niebieskich i zielonych średnich r-MMA, które zeszły poniżej najwolniejszych r-MMA. To generuje sygnał sprzedaży i po części przekreśla nadzieje na dalsze wzrosty wśród krajowych blue chipów, o jakich jeszcze się mówiło w poprzednich dniach. Wskaźnik CCI spadł wczoraj poniżej +100 punktów, umacniając sprzedaż na DMI / ADX, więc tym bardziej podaż może czuć się pewnie a dodatnie odchylenia w H1 można traktować za pułapki hossy.

[ WIG 20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL9999999987,notowania-podsumowanie.html )

d26p0gz

Kontrakty terminowe FPL20
Pozycja krótkoterminowa: krótka, jeśli kurs FPL20 poniżej 2464 punktów (w oparciu o pivoty Camarilla, D1)
Pozycja średnioterminowa: długa (w oparciu o pivoty Modyfikowane, W1)
Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend spadkowy

Prognoza ruchu średnioterminowa: trend boczny

W układzie H1:kurs FW20 wskazał o poranku zwyżkowanie, nowe lokalne maksima tuż ponad R3 Camarilla 2461 pkt., ale bardzo szybko podaż przeszła do kontrofensywy i zanegowała wspomniane wybicie ponad 2461 pkt. To zaimplementowało w układzie H1 strukturę 2B, gdzie negacja negacji zaczęła zbierać z godziny na godzinę coraz to solidniejsze żniwa. Inwestorzy, którzy posługują się modelem Camarilla, mogli już po 14:37 CET czuć się wyjątkowo pewnie ze swoimi krótkimi pozycjami po ich odwróceniu z pozycji Long, gdy FPL20 zaczęły negować połamanie oporu 2461 pkt. Ten kto poszukiwał w tak przedstawionej układance elementów potwierdzenia dostał je właśnie po ww. timingu i można było zaryzykować niespełna 4 punkty ponad 2461 pkt., aby już tylko obserwować przyrost punktów na rachunku i celować pod kątem TP (take profit) minimum w trzy – czterokrotność założonego początkowo ryzyka. Podążanie za zniżkującym kursem, przy coraz to liczniejszych sygnałach sprzedaży wg AT, było już tylko dochodową przyjemnością. Według
Price Action w układzie minutowym FPL20 podążały do końca sesji układem zniżkowym, który zaczął stawać się coraz dynamiczniejszy. Nie można było oczekiwać, że koniec dnia przyniesie wynik z pozycji short, zajętej przy 2461 pkt., równy 36 punktów czy 9 – krotność stop lossa rzędu 4 punktów, ale przedstawione prowadzenie pozycji właśnie dałoby taki rezultat. Alternatywnie także sztywno określone wyjście SL x 3 lub 4 krotność to intratna transakcja, jaką AT naprowadziła graczy podczas minionych godzin transakcyjnych.

W ujęciu poziomów zwrotnych Camarilla gracze dostali we wtorek skomplikowane zagranie, z którego popyt wyszedł obronną ręką i uzyskał spory zasięg fali wzrostowej. To przełożyło się na windowanie oczekiwać fali hossy a rynek FPL20 odmiennie w środę nie dał żadnej ze stron transakcji istotnej przewagi. Wąski zakres wahań był jednak miejscem pod koniec sesji istotnych zwrotów na LOP-ie, lecz bez wskazania, co do agresywniejszej strony transakcyjnej. Inaczej mówiąc wczorajsze przetasowania nie zmieniły położenia FPL20, ani także układu technicznego.

W układzie dziennym: w D1 futures na WIG20 posiadają pro-wzrostowy splot, ale w 99% jest on przygaszony przez wczorajszy spadek o 1,06%. Świeży statystycznie sygnał do spadków wg DMI / ADX daje sygnał pauzy dla wzrostów, ale także ryzyko wystąpienia dalszej przeceny. Linia siły tego trendu wskazuje 16 punktów, co odpowiada za słaby impuls. Jeśli kolejne sesje czy tygodnie spowodują, że kurs FPL20 nie wyląduje na twardym wsparciu 2380 - 2372 pkt., ale ponownie oddali się od r-MMA-200 to wówczas moglibyśmy zapomnieć o ewentualnej przecenie do 2355 pkt.

d26p0gz

W strategii krótkoterminowej pozycja krótka ze stopem 2470 pkt.

W strategii średnioterminowej pozycja długa ze stopem 2420 pkt.

[ FPL20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL0GF0006239,notowania-podsumowanie.html )

d26p0gz

Michał Pietrzyca
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

[ Zobacz pełną analizę

]( http://i.wp.pl/a/f/pdf/34165/20141205_analiza_techniczna_dmbos.pdf )

d26p0gz

| Niniejszy komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie wyłącznie w celach informacyjnych. Opiera się na historycznej analizie kształtowania się kursów giełdowych bez uwzględnienia jakiejkolwiek fundamentalnej metody wyceny akcji. Jest przeznaczony wyłącznie dla klientów DM BOŚ SA i udostępniany nieodpłatnie. Nie jest dystrybuowany za pośrednictwem kanałów dystrybucji rekomendacji oraz nie jest przekazywany do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów. DM BOŚ S.A. ostrzega, iż niniejszy komentarz nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców” (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie jest analizą inwestycyjną, ani analizą finansową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (
Dz.U. z 2005 roku, nr 183, poz.1538 z późń.zm.), nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszym komentarzu oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które DM BOŚ SA, działając w dobrej wierze i z należytą starannością, uważa za wiarygodne. DM BOŚ SA nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności oraz trafności tych informacji. DM BOŚ SA, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego komentarza. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści Klienta związane z realizacją zleceń z wykorzystaniem Sygnałów Technicznych, ani za wszelkie szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych Klienta , skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. DM
BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników finansowych na zawartych przez Klienta transakcjach wykorzystujących matematyczne mechanizmy transakcyjne. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszym komentarzu stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszym komentarzu nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez DM BOŚ SA. DM BOŚ SA nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszego komentarza , ani do informowania jego odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w nim kwestia lub zawarta w nim opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualna. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszego komentarza bez pisemnej zgody DM BOS SA. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Klient wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i
odpowiedzialność. Właściwe Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych – klient detaliczny oraz odpowiednio klient profesjonalny znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

d26p0gz

Podziel się opinią

Share
d26p0gz
d26p0gz