Trwa ładowanie...
Dom Maklerski BOŚ
futures

Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20

ANALIZA TECHNICZNA WIG20 i FPL20

Share
Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20
Źródło: Thinkstockphotos
d7y4ljw

WIG20

Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend spadkowy
Prognoza ruchu średnioterminowa: trend boczny
W układzie H1: ostatnie blisko 11 świec pokazało zdecydowane zniżkowanie i silną, dynamiczną dystrybucję po uprzednim podbiciu z rejonów 2292 punktów do oporu 2323 - 2318 pkt. Właśnie tuż ponad 2310 - 2320 punktów mamy teraz silny opór, który także wynika z układów tygodniowego i miesięcznego. Model Guppy’ego wskazuje silną tendencję korekcyjną w H1 (korekta nieregularna, przyjmująca charakter paniki z opcją testu dołka z 16 grudnia 2014r.) oraz trend spadkowy, gdyż najwolniejsze średnie kroczące opadają i znajdują się powyżej tych najszybszych. Sygnał kupna (wrażliwy i osamotniony) generuje w H1 CCI powyżej -200 punktów, co nie koniecznie pozwala na podbieranie największych spółek z GPW.

Obecny stan rynku podaje skomplikowany moment transakcyjny i często skuteczniejsze transakcje przeprowadzają gracze na takim rynku, który się uspokoi i wyjdzie ze stanu podwyższonej zmienności. Z drugiej strony strach przed ponownym spadkiem oraz zapamiętana „krew na parkiecie” magnetyzują odważnych, długofalowych inwestorów, dobierających właśnie przy takich momentach raz na czas walory do swoich portfeli.

d7y4ljw

W układzie dziennym: nieco szersze spojrzenie techniczne na WIG20 mówi o nabierającym tempa falowaniu w dół, które przyjęło nowe znamiona wyprzedaży. Dopiero potwierdzenie wsparcia 2252 - 2248 punktów będzie barometrem kondycji byków i jeśli to wsparcie się wybroni to podaż będzie zepchnięta na wyższe półki cenowe. Ponadto silne opory zalegające powyżej 2310 – 2320 - 2333 punktów odsyłają podaż do rozważenia czy bronienie pobliskich 2274 - 2297 pkt. jest istotne technicznie czy timingowo.

[ WIG 20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL9999999987,notowania-podsumowanie.html )

d7y4ljw

Kontrakty terminowe FPL20
Pozycja krótkoterminowa: krótka, jeśli kurs FPL20 poniżej 2317 punktów (w oparciu o pivoty Camarilla, D1)
Pozycja średnioterminowa: krótka (w oparciu o pivoty Modyfikowane, W1)
Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend spadkowy

Prognoza ruchu średnioterminowa: trend boczny

W układzie H1: podaż wykorzystała wcześniej zdobytą przewagę i już w pierwszej fazie poniedziałkowej, minionej sesji zaatakowała kupujących z impetem, co doprowadziło do dynamicznego zejścia na półkę 2302 – 2297 pkt. W tym rejonie pivot S3 Camarilla zadziałał perfekcyjnie, ale jak się okazało trzymał kurs tylko na kilka godzin ponad 2302 pkt. Najszybsze średnie modelu Guppy’ego podtrzymały ruch na południe, przywracając słabość i pesymizm, jaki poprzednio wynieśliśmy z grudniowych sesji z 2014 r. Można zatem mówić krótkoterminowo o korekcie spadkowej, ale będącej jednocześnie fazą wstępującą do dłuższych czasowo negatywnych zmian, o ile rynek nie wpędzi inwestorów w pułapkę bessy.

W układzie dziennym: zniżkowanie na FW20 w układzie dziennym przyjęło dynamiczny impet i dzięki temu niedźwiedzie, negując wsparcie 2304 – 2302 - 2297 pkt. mogą zaszkodzić kupującym w jeszcze większym stopniu. Jeśli ww. strefa oporu / pivotów będzie podtrzymana to prawdopodobnie krótkie pozycje na FW20 dostaną kolejny, noworoczny prezent w postaci sporej ilości punktów. Nasza pozycja short zajęta w oparciu o zasady tygodniowych pivotów notuje już +62 punkty, względem wejścia na poziomie 2337 pkt.

Najwrażliwsze strategie powinny teraz zmieniać nastawienie na dynamiczne, wzrostowe tylko jeśli strategie krótko i średnioterminowe wskażą zbieżnie pozycje długie. Taki proces w ujęciu dziennym się wzmocni tylko jeśli ADX w DMI zacznie opadać poniżej 27 punktów i/lub, gdy +DI wykroczy ponad –DI. Do tego momentu pozycje krótkie mogą dominować a słabość przy CCI < -100 punktów w D1 będzie głównym czynnikiem rozgrywania styczniowych sesji.

d7y4ljw

W strategii krótkoterminowej pozycja krótka ze stopem 2322 pkt.

W strategii średnioterminowej pozycja krótka ze stopem 2332 pkt.

[ FPL20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL0GF0006239,notowania-podsumowanie.html )

d7y4ljw

Michał Pietrzyca
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

[ Zobacz pełną analizę

]( http://i.wp.pl/a/f/pdf/34222/20141217_analiza_techniczna_dmbos.pdf )

d7y4ljw

| Niniejszy komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie wyłącznie w celach informacyjnych. Opiera się na historycznej analizie kształtowania się kursów giełdowych bez uwzględnienia jakiejkolwiek fundamentalnej metody wyceny akcji. Jest przeznaczony wyłącznie dla klientów DM BOŚ SA i udostępniany nieodpłatnie. Nie jest dystrybuowany za pośrednictwem kanałów dystrybucji rekomendacji oraz nie jest przekazywany do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów. DM BOŚ S.A. ostrzega, iż niniejszy komentarz nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców” (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie jest analizą inwestycyjną, ani analizą finansową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (
Dz.U. z 2005 roku, nr 183, poz.1538 z późń.zm.), nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszym komentarzu oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które DM BOŚ SA, działając w dobrej wierze i z należytą starannością, uważa za wiarygodne. DM BOŚ SA nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności oraz trafności tych informacji. DM BOŚ SA, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego komentarza. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści Klienta związane z realizacją zleceń z wykorzystaniem Sygnałów Technicznych, ani za wszelkie szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych Klienta , skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. DM
BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników finansowych na zawartych przez Klienta transakcjach wykorzystujących matematyczne mechanizmy transakcyjne. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszym komentarzu stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszym komentarzu nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez DM BOŚ SA. DM BOŚ SA nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszego komentarza , ani do informowania jego odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w nim kwestia lub zawarta w nim opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualna. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszego komentarza bez pisemnej zgody DM BOS SA. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Klient wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i
odpowiedzialność. Właściwe Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych – klient detaliczny oraz odpowiednio klient profesjonalny znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

d7y4ljw

Podziel się opinią

Share
d7y4ljw
d7y4ljw