Trwa ładowanie...

Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20

ANALIZA TECHNICZNA WIG20 i FPL20

Share
Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20Źródło: Thinkstockphotos
d2htvp4

WIG20

Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend boczny
Prognoza ruchu średnioterminowa: trend boczny
W układzie godzinowym (H1): poniedziałkowa sesja zaczęła się dla WIG20 w konsolidacji, która dominowała na wykresie od czterech sesji. W środkowej części podaż próbowała sprowadzić wykres poniżej 2300 pkt., ale w finale skończyło się zamknięciem nad wsparciem i luka z 18 grudnia pozostała niezakryta. W efekcie, rynek zmienił nieco kształt konsolidacji, ale stale punktami równowagi sił pomiędzy podażą i popytem pozostają rejony 2300 i 2330 pkt. Dlatego też, mimo słabej dla byków sesji, aktualnym pozostaje założenie, iż dopiero wybicie z konsolidacji pozwoli na nowo ocenić układ sił. Zejście poniżej 2300 pkt. w połączeniu z zakryciem luki będzie zaproszeniem do ponownego testu 2250 pkt. Warto jednak pamiętać, iż ostatnie trzy sesje odbywały się w kontekście niskiej płynności, co znacząco obniża wartość prognostyczną wykresu. W takim kontekście brak zmian w układzie sił pozwala bez emocji czekać na nowe zmienne.

W układzie dziennym czarny korpus i spadek o 0,9 procent zdają się wskazywać na przewagę podaży, ale sesja nie niesie wielu nowych treści. Zakończenie nad 2300 pkt. zmusza do postawienia tezy, iż spadek był tylko kolejną odsłoną konsolidacji nad 2300 pkt., która trwa już piątą sesję. Z aptekarską precyzją licząc była to również kolejna sesja zawahania byków w rejonie 2333 pkt., co umacnia opór w tym punkcie i niesie ryzyko odejścia na południe. Niestety, dopiero wyjście z konsolidacji pozwoli ocenić, kto wyjdzie z trendu bocznego wzmocniony porażką drugiej strony.

[ WIG 20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL9999999987,notowania-podsumowanie.html )

d2htvp4

Kontrakty terminowe FPL20
Pozycja krótkoterminowa: krótka, jeśli kurs FPL20 poniżej 2360 punktów (w oparciu o pivoty Camarilla, D1)
Pozycja średnioterminowa: krótka, jeśli kurs powyżej 2337 (w oparciu o pivoty Modyfikowane, W1)
Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend boczny

Prognoza ruchu średnioterminowa: trend boczny

W układzie godzinowym (H1): niska zmienność z ostatnich dni zawęziła punkty zwrotne, więc nie trudno było o pułapkę. Dlatego otwarcie dnia pomiędzy H3 i L3 wraz z powrotem nad L3 okazało się pułapką dla grających punkty zwrotne i kupujących przebicie L3 od dołu, ale już sprzedanie zejścia pod L4 pozwoliło wyjść z zyskiem z rynku przed fixingiem. W świetle klasycznej analizy technicznej wtorkowa porażka na 2350 pkt. okazała się dobry prognostykiem słabości byków i układ robi się właściwie modelowy. Porażki na oporach prowokują do spotkań ze wsparciami i wczorajszy spadek sprowadził wykres kontynuacyjny do luki i dołka z 19 grudnia. Nie ma zatem przypadku, iż popyt pojawił się tam, gdzie należało go oczekiwać. Kontra była skromna, ale utrzymała wykres w konsolidacji, która zmusza do oczekiwania na wybicie i nową ocenę układu sił po wyjściu z lokalnego zawieszenia. Z obowiązku należy odnotować, iż sesja przyniosła również odwrócenie pozycji po przebiciu PP w rejonie 2337 pkt.

W układzie dziennym: czarny korpus i spadek o 1,1 procent wyglądają groźnie, ale nie przynoszą przełomu. Gra odbywa się na oswojonych poprzednimi sesjami poziomach. Niemniej, rynek stale nie wysyła sygnału, czy wykonuje ledwie powrót do przełamanego wsparcia na 2350 pkt., czy też apetyty byków sięgają 2400 pkt. Neutralne położenie RSI nie daje przewagi żadnej ze stron rynku. Również układ linii ADX i DI nie pozwala ocenić, która ze stron wyjdzie silniejsza z układu. Nie ma jednak wątpliwości, iż dłuższym postojem rynek ryzykuje powrót do dołka w rejonie 2250 pkt.

W strategii krótkoterminowej pozycja długa ze stopem 2270 pkt.

d2htvp4

W strategii średnioterminowej pozycja długa ze stopem 2247 pkt.

[ FPL20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL0GF0006239,notowania-podsumowanie.html )

d2htvp4

Adam Stańczak
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

[ Zobacz pełną analizę

]( http://i.wp.pl/a/f/pdf/34278/20141229_analiza_techniczna_dmbos_(2).pdf )

d2htvp4

| Niniejszy komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie wyłącznie w celach informacyjnych. Opiera się na historycznej analizie kształtowania się kursów giełdowych bez uwzględnienia jakiejkolwiek fundamentalnej metody wyceny akcji. Jest przeznaczony wyłącznie dla klientów DM BOŚ SA i udostępniany nieodpłatnie. Nie jest dystrybuowany za pośrednictwem kanałów dystrybucji rekomendacji oraz nie jest przekazywany do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów. DM BOŚ S.A. ostrzega, iż niniejszy komentarz nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców” (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie jest analizą inwestycyjną, ani analizą finansową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (
Dz.U. z 2005 roku, nr 183, poz.1538 z późń.zm.), nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszym komentarzu oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które DM BOŚ SA, działając w dobrej wierze i z należytą starannością, uważa za wiarygodne. DM BOŚ SA nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności oraz trafności tych informacji. DM BOŚ SA, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego komentarza. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści Klienta związane z realizacją zleceń z wykorzystaniem Sygnałów Technicznych, ani za wszelkie szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych Klienta , skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. DM
BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników finansowych na zawartych przez Klienta transakcjach wykorzystujących matematyczne mechanizmy transakcyjne. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszym komentarzu stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszym komentarzu nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez DM BOŚ SA. DM BOŚ SA nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszego komentarza , ani do informowania jego odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w nim kwestia lub zawarta w nim opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualna. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszego komentarza bez pisemnej zgody DM BOS SA. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Klient wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i
odpowiedzialność. Właściwe Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych – klient detaliczny oraz odpowiednio klient profesjonalny znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

d2htvp4
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2htvp4
d2htvp4