Trwa ładowanie...
d3dpx0k
Dom Maklerski BOŚ
futures

Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20

ANALIZA TECHNICZNA WIG20 i FPL20
Share
Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20
Źródło: Thinkstockphotos
d3dpx0k

WIG20

Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend wzrostowy
Prognoza ruchu średnioterminowa: trend boczny
W układzie H1: podczas ostatnich 8 godzin handlu WIG20 poruszał się płasko, zwyżkując w zakresie 2436 - 2421 punktów, kończąc sesję przy 2429 punktów. Tym samym ostatnie wybicie ponad 2400 punktów zostało utrzymane i proces umacniania wśród największych spółek z GPW może być kontynuowany.

Zachowane kupno na DMI/ADX przypomina o znamionach fali wstępującej do hossy na WIG20 w H1 z opcją podejścia do barier 2449 - 2481 pkt. Jeśli przy tym WIG20 nie wybije się poniżej tygodniowego pivotu 2385 pkt. to faza umacniania zdecydowanie przyśpieszy i wówczas będą mogły pojawić się kolejne znamiona początku długofalowego rynku byka.

d3dpx0k

W układzie dziennym: środowa sesja na GPW przyniosła 0,24% zwyżkę WIG20 a w trakcie dnia podaż ścierała się z nowymi pokładami popytu lub ze spóźnionym kapitałem, który nie miał szczęścia zająć długie pozycje na wtorkowej sesji. Wczorajsze obroty na największych spółkach wyniosły 495,62 mln zł tj. o przeszło 200 mln zł mniej niż na poprzedniej, mocno zwyżkowej sesji. Warto zauważyć, że w D1 otrzymaliśmy na ostatniej sesji świecę szpulkę, nie istotną technicznie, której zamknięcie przy 2429 pkt. pozwoliło zachować wyższy poziom wobec wtorkowego zamknięcia. To wyraz nowej, nieznacznej przewagi kupujących, którzy próbowali się dopasować do rynków otoczenia. Gracze muszą powalczyć o połamanie oporu 2449 pkt. a do tego zbudować wyżej położone wsparcie od 2386 pkt., aby nie trzeba było ponownie odnawiać znamion rynku byka.

[ WIG 20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL9999999987,notowania-podsumowanie.html )

d3dpx0k

Kontrakty terminowe FPL20

Pozycja krótkoterminowa: krótka, jeśli kurs FPL20 poniżej 2446 punktów (w oparciu o pivoty Camarilla, D1)
Pozycja średnioterminowa: długa (w oparciu o pivoty Modyfikowane, W1)
Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend wzrostowy
Prognoza ruchu średnioterminowa: trend boczny

W układzie H1: kurs FPL20 zawahał się w ostatnich godzinach handlu dosyć neutralnie, choć warto zauważyć, że wg strategii krótkoterminowej gracze mają teraz pretekst do zajmowania krótkich pozycji, gdyż główny pivot Camarilla 2432 pkt. jest o 1 punkt niżej położony wobec wtorkowego PP 2433 pkt. a to daje z kolei nieznaczny argument do skracania długich pozycji. Nie można jednak w wypadkowym ujęciu zerkać na wykres FPL20 jako na spadkowy układ, gdyż na pierwszej sesji tygodnia miało miejsce odwrócenie krótkich pozycji na długie w punkcie PP 2387 pkt. To daje szanse na większy progres zysków ze średnioterminowych pozycji "LONG".

Układ na FPL20 wymaga potwierdzenia impetu wzrostowego, który jest widoczny na większości przedstawionych wskaźników w ujęciu AT. To potwierdzenie może wyglądać jako zachowanie i/lub powtórne wypunktowanie wsparcia 2387 – 2381 punktów, ale najlepiej, aby popyt nie dopuścił do zejścia poniżej TL 2415 pkt. to wówczas byki będą najliczniej widziały klarowny sygnał kupna i wzrostowy układ sił.

d3dpx0k

Dalsze losy i oscylacje, jakie przyjdzie nam obserwować pod koniec października, mogą przynieść także potwierdzenie wtorkowego wybicia w górę na FPL20, co powinno dać nowy szczyt i wyjście ponad 2453 pkt. Nadal utrzymana jest prognoza osiągnięcia barier docelowych 2453 - 2486 pkt., jeśli kurs FPL20 nie zejdzie poniżej 2372 - 2351 pkt.

W układzie dziennym: w D1 futures na WIG20 uzyskały sygnał trendu wzrostowego i mocnego kupna wg DMI / ADX. Linia siły tego trendu wskazuje 30 punktów, więc trend jest bardzo mocny i teraz potrzeba jedynie aktywowania jakiegoś triggera z układu technicznego a linia ADX zacznie się unosić ponad 30 pkt.. Bardzo ważne TL to 2396 – 2384 pkt., ale lokalnie nadal patrzymy na 2415 pkt. i już przy tej barierze popyt może ponownie dostać paliwo do rajdu na północ.

W strategii krótkoterminowej pozycja krótka ze stopem 2460 pkt.

W strategii średnioterminowej pozycja długa ze stopem 2360 pkt.

d3dpx0k

[ FPL20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL0GF0006239,notowania-podsumowanie.html )

Michał Pietrzyca
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

d3dpx0k

[ Zobacz pełną analizę

]( http://i.wp.pl/a/f/pdf/33954/20141022_analiza_techniczna_dmbos.pdf )

| Niniejszy komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie wyłącznie w celach informacyjnych. Opiera się na historycznej analizie kształtowania się kursów giełdowych bez uwzględnienia jakiejkolwiek fundamentalnej metody wyceny akcji. Jest przeznaczony wyłącznie dla klientów DM BOŚ SA i udostępniany nieodpłatnie. Nie jest dystrybuowany za pośrednictwem kanałów dystrybucji rekomendacji oraz nie jest przekazywany do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów. DM BOŚ S.A. ostrzega, iż niniejszy komentarz nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców” (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie jest analizą inwestycyjną, ani analizą finansową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (
Dz.U. z 2005 roku, nr 183, poz.1538 z późń.zm.), nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszym komentarzu oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które DM BOŚ SA, działając w dobrej wierze i z należytą starannością, uważa za wiarygodne. DM BOŚ SA nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności oraz trafności tych informacji. DM BOŚ SA, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego komentarza. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści Klienta związane z realizacją zleceń z wykorzystaniem Sygnałów Technicznych, ani za wszelkie szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych Klienta , skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. DM
BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników finansowych na zawartych przez Klienta transakcjach wykorzystujących matematyczne mechanizmy transakcyjne. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszym komentarzu stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszym komentarzu nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez DM BOŚ SA. DM BOŚ SA nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszego komentarza , ani do informowania jego odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w nim kwestia lub zawarta w nim opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualna. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszego komentarza bez pisemnej zgody DM BOS SA. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Klient wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i
odpowiedzialność. Właściwe Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych – klient detaliczny oraz odpowiednio klient profesjonalny znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

d3dpx0k

Podziel się opinią

Share
d3dpx0k
d3dpx0k