Trwa ładowanie...

Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20

ANALIZA TECHNICZNA WIG20 i FPL20

Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20Źródło: Thinkstockphotos
d3mg6jj
d3mg6jj

WIG20

Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend boczny
Prognoza ruchu średnioterminowa: trend boczny
W układzie godzinowym H1: obraz wczorajszej sesji został niemal w całości przesądzony przez reakcje rynku na otwarcie luką. Spadek na samym starcie sesji oznaczał wybicie z lokalnej półki 2430-2415 pkt. i dynamiczna świeca z pierwszej godziny jest niczym więcej niż reakcją graczy na lokalne przesilenie. Kolejne godziny, z nieudaną próbą obrony 2400 pkt., to tylko konsekwencje porannej słabości strony popytowej. Trudno jednak nie odnotować faktu, iż rynek zdaje się powielać schemat znany z bliskiej przyszłości, kiedy podaż miała przewagę, ale gasła w rejonie 2400 pkt. Wczorajsza sesja odbyła się dokładnie wedle takiego schematu. Scenariusz zakładający wyhamowanie spadków na obronionym w zeszłym tygodniu poziomie 2385 pkt. wspierają oscylatory, które znalazły się niskich poziomach. Zadanie byków nie będzie jednak łatwe. Średnie Guppy’ego dają przewagę podaży, a układ ADX/-DI sygnalizuje powrót tendencji spadkowej.

W układzie dziennym: bilansem czwartkowego rozdania jest otwarcie luką, która razem z oporem na 2430 pkt. tworzy barierę szeroką na 20 punktów. Jednak poza cofnięciem w rejony wybronione w poprzednim tygodniu trudno mówić o poważnych sukcesach podaży. Bez wątpienia takim sukcesem będzie zejście pod zeszłotygodniowy dołek i jednoczesne przełamanie dolnego ograniczenia formacji trójkąta, ale na progu dzisiejszej sesji to stany ledwie potencjalne możliwe. Niemniej, wskaźnikowo sytuacja byków stała się trudniejsza. Porażka na oporze tworzonym przez średnie Guppy’ego oraz powrót układu ADX/-DI do gry w podażowym obozie nie pozwalają powiedzieć, że popyt znów wybroni wsparcia. Konsekwencją zejścia pod 2385 pkt. będzie konieczność spojrzenia w rejon 2350 pkt.

[ WIG 20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL9999999987,notowania-podsumowanie.html )

d3mg6jj

Kontrakty terminowe FPL20
Pozycja krótkoterminowa: krótka, jeśli kurs FPL20 poniżej 2441 punktów (w oparciu o pivoty Camarilla, D1)
Pozycja średnioterminowa: krótka, jeśli kurs poniżej 2406 (w oparciu o pivoty Modyfikowane, W1)
Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend boczny

Prognoza ruchu średnioterminowa: trend boczny

W układzie godzinowym (H1): otwarcie czwartkowej sesji wypadło na poziomie 2415 pkt., a więc pomiędzy poziomami H3 i L3. Jednak już w pierwszej godzinie kurs spadł pod L4 (2408 pkt.) i pojawiła się okazja do rozegrania spadkowego przebicia (short breakout) z poziomami docelowymi na 2396 pkt. lub 2383 pkt. W istocie rynek dotarł do pierwszego punktu i przy szybkiej reakcji pozwolił ugrać około 10 punktów. Również powroty nad L5 (2400 pkt.) mogły być okazjami do zagrania, tym razem po długiej stronie, jednak tu miejsca na zyski było mniej, a zamknięcie dnia na 2402 pkt. w praktyce nie płaciło. Dla zwolenników klasycznej AT wydarzeniem dnia jest wybicie z małej konsolidacji dołem, ale podaż powinna ostrożnie operować nadziejami. Zamknięcie nad 2400 pkt. w połączeniu z sygnałami lokalnego wyprzedania na CCI i RSI oraz blisko położonym wsparciem w okolicach 2390 pkt. będą prowokowały od odbicia.
W układzie dziennym: zgodnie z zaleceniami strategii średniookresowej (pozycja krótka, jeśli kurs poniżej Punktu Zwrotnego na 2406 pkt.) czwartek przyniósł odwrócenie pozycji long na short. Z punktu widzenia klasycznej AT druga spadkowa sesja cofnęła wykres pochodnej na dolne ograniczenie kilkunastotygodniowego trójkąta. Dolny cień świecy dziennej wskazuje, iż popyt kontrował na wsparciu, ale czarny korpus jest faktem, a zwrot na północ układu ADX/-DI ostrzega, iż rynek może wracać do tendencji spadkowej. Z punktu widzenia oscylatorów, jak CCI czy RSI jest jeszcze miejsce na pogłębienie przeceny.

W strategii krótkoterminowej pozycja krótka ze stopem 2423 pkt.

W strategii średnioterminowej pozycja krótka ze stopem 2428 pkt.

d3mg6jj

[ FPL20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL0GF0006239,notowania-podsumowanie.html )

Adam Stańczak
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

[ Zobacz pełną analizę

]( http://i.wp.pl/a/f/pdf/34097/20141121_analiza_techniczna_dmbos.pdf )

| Niniejszy komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie wyłącznie w celach informacyjnych. Opiera się na historycznej analizie kształtowania się kursów giełdowych bez uwzględnienia jakiejkolwiek fundamentalnej metody wyceny akcji. Jest przeznaczony wyłącznie dla klientów DM BOŚ SA i udostępniany nieodpłatnie. Nie jest dystrybuowany za pośrednictwem kanałów dystrybucji rekomendacji oraz nie jest przekazywany do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów. DM BOŚ S.A. ostrzega, iż niniejszy komentarz nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców” (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie jest analizą inwestycyjną, ani analizą finansową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (
Dz.U. z 2005 roku, nr 183, poz.1538 z późń.zm.), nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszym komentarzu oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które DM BOŚ SA, działając w dobrej wierze i z należytą starannością, uważa za wiarygodne. DM BOŚ SA nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności oraz trafności tych informacji. DM BOŚ SA, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego komentarza. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści Klienta związane z realizacją zleceń z wykorzystaniem Sygnałów Technicznych, ani za wszelkie szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych Klienta , skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. DM
BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników finansowych na zawartych przez Klienta transakcjach wykorzystujących matematyczne mechanizmy transakcyjne. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszym komentarzu stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszym komentarzu nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez DM BOŚ SA. DM BOŚ SA nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszego komentarza , ani do informowania jego odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w nim kwestia lub zawarta w nim opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualna. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszego komentarza bez pisemnej zgody DM BOS SA. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Klient wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i
odpowiedzialność. Właściwe Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych – klient detaliczny oraz odpowiednio klient profesjonalny znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

d3mg6jj
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3mg6jj