Trwa ładowanie...
d20s7ur
Dom Maklerski BOŚ
futures

Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20

ANALIZA TECHNICZNA WIG20 i FPL20
Share
Analiza techniczna indeksu WIG 20 i kontraktu terminowego FPL20
Źródło: Thinkstockphotos
d20s7ur

WIG20

Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend wzrostowy
Prognoza ruchu średnioterminowa: trend boczny
W układzie H1: podczas ostatnich blisko 14 godzin handlu WIG20 zyskał w ujęciu liniowym niespełna 35 punktów i zmiana ta doprowadziła w układzie godzinowym do wyjścia całej żółtej wstęgi średnich kroczących powyżej wolniejszych r-MMA. Generalnie średnie z modelu Guppy’ego ułożyły się wzorcowo dla rynku byka i świadczy to także o sile trendu. Wahania WIG20 z ostatnich godzin doprowadziły do podbicia kursu ponad rejon linii Kijun i Tenkan-sen i udało się wygenerować kupno wg Ichimoku, co wraz z kupnem na DMI/ADX pozwala mówić o wytrawnej grze, prowadzonej przez obóz popytowy. Możliwe jest zatem podbicie do R3 2520 punktów jeśli tylko WIG20 utrzyma się ponad PP 2448 pkt.

W układzie dziennym: piątkowa sesja na GPW przyniosła 0,9% zwyżkę WIG20 a w trakcie dnia podaż nie miała sprzymierzeńców i gracze dostali prezent od BOJ. WIG20 pomimo otwarcia sesji luką w górę był w stanie dostać się pod bariery 2468 – 2470 pkt.

d20s7ur

W układzie tygodniowym: długofalowe zmiany pozwalają na kreślenie zależności wzrostowych, gdyż kurs WIG20 znajduje się powyżej wstęgi najwolniejszych średnich z modelu Guppy’ego w W1 a DMI/ADX wygenerował w minionym tygodniu sygnał kupna. Jeśli zatem kurs WIG20 nie wykroczy poniżej 2448 pkt. to wówczas odnowiona zostanie ta siła popytu, jaka pozwalała w ostatnich dniach na utrzymywanie i/lub podnoszenie WIG20 na wyższe szczeble notowań.

[ WIG 20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL9999999987,notowania-podsumowanie.html )

d20s7ur

Kontrakty terminowe FPL20

Pozycja krótkoterminowa: długa, jeśli kurs FPL20 powyżej 2454 punktów (w oparciu o pivoty Camarilla, D1)
Pozycja średnioterminowa: długa (w oparciu o pivoty Modyfikowane, W1)
Prognoza ruchu krótkoterminowa: trend wzrostowy
Prognoza ruchu średnioterminowa: trend boczny

W układzie H1: kurs FW20 zawahał się w ostatnich godzinach całkiem optymistycznie dla długich pozycji, gdyż najpierw po rozpoczęciu sesji luką hossy nie połamał wsparcia 2464 pkt., następnie dotarł do R3 Camarilla 2476 pkt i tam został zainicjowany opór, łącznie z wybiciem technicznego potwierdzenia w H1. Takie zagranie zanegowało po części podbicie z drugiej fazy minionej sesji, więc inwestorzy mogą czuć się zmieszani, ale FPL20 posiadają aktywny sygnał kupna na DMI / ADX, więc byki mogą czuć się bezpieczne a do ważnego punktu obronnego S2 2402 pkt. posiadają spory amortyzator, zabezpieczający trend hossy przed silniejszymi wahaniami.
W układzie dziennym: w D1 futures na WIG20 posiadają sygnał trendu wzrostowego i umiarkowanie silnego kupna wg DMI / ADX. Linia siły tego trendu wskazuje 25 punktów, co potwierdza aktywny zalążek hossy i teraz potrzeba aktywowania jakiegoś triggera z układu technicznego a linia ADX zacznie się unosić ponad 25 pkt.. Bardzo ważne TL na najbliższy tydzień to 2453 - 2427 pkt.

W układzie tygodniowym: długofalowo mamy zainicjowane wyjście kursu FPL20 powyżej najwolniejszych średnich rainbow MMA a DMI/ADX zaczął w W1 sygnalizować kupno, co pozytywnie nastraja na najbliższe dni handlu. Wskaźnik CCI notuje w W1 prawie 50 punktów i zakręcił czytelnie w górę. Jego zmierzenie się z barierą dodatnich 100 punktów wprowadzi graczy w emocjonujący stan walki o prawdziwą hossę, ale także dla drugiej strony transakcji będzie to ciekawy moment na stawianie blokad i szukanie impetów pro-spadkowych. Mamy w W1 impet w górę, co opisano powyżej, ale także wygenerowane kupno w H1 – D1, więc mamy sporo układów wstępujących do hossy. To pozwala na pełną negację zniżek, jakie miały miejsce w okresie końca września i początku października. Wyjście ponad 2551 pkt. będzie zatem konsekwencją zachowania wsparcia 2453 – 2427 pkt., ale jego przełamanie przywróci obawy o dalsze spadki.

d20s7ur

W strategii krótkoterminowej pozycja długa ze stopem 2436 pkt.

W strategii średnioterminowej pozycja długa ze stopem 2420 pkt.

[ FPL20

]( http://finanse.wp.pl/isin,PL0GF0006239,notowania-podsumowanie.html )

d20s7ur

Michał Pietrzyca
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

[ Zobacz pełną analizę

]( http://i.wp.pl/a/f/pdf/34013/20141103_analiza_techniczna_dmbos.pdf )

d20s7ur

| Niniejszy komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie wyłącznie w celach informacyjnych. Opiera się na historycznej analizie kształtowania się kursów giełdowych bez uwzględnienia jakiejkolwiek fundamentalnej metody wyceny akcji. Jest przeznaczony wyłącznie dla klientów DM BOŚ SA i udostępniany nieodpłatnie. Nie jest dystrybuowany za pośrednictwem kanałów dystrybucji rekomendacji oraz nie jest przekazywany do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów. DM BOŚ S.A. ostrzega, iż niniejszy komentarz nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców” (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie jest analizą inwestycyjną, ani analizą finansową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (
Dz.U. z 2005 roku, nr 183, poz.1538 z późń.zm.), nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszym komentarzu oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które DM BOŚ SA, działając w dobrej wierze i z należytą starannością, uważa za wiarygodne. DM BOŚ SA nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności oraz trafności tych informacji. DM BOŚ SA, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego komentarza. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści Klienta związane z realizacją zleceń z wykorzystaniem Sygnałów Technicznych, ani za wszelkie szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych Klienta , skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. DM
BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników finansowych na zawartych przez Klienta transakcjach wykorzystujących matematyczne mechanizmy transakcyjne. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszym komentarzu stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszym komentarzu nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez DM BOŚ SA. DM BOŚ SA nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszego komentarza , ani do informowania jego odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w nim kwestia lub zawarta w nim opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualna. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszego komentarza bez pisemnej zgody DM BOS SA. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Klient wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i
odpowiedzialność. Właściwe Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych – klient detaliczny oraz odpowiednio klient profesjonalny znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

d20s7ur

Podziel się opinią

Share
d20s7ur
d20s7ur