Trwa ładowanie...
d3iuaxi
d3iuaxi
espi

ANALIZY ONLINE S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta przekazane w trybie art. 160 ustawy ...

ANALIZY ONLINE S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta przekazane w trybie art. 160 ustawy obrocie instrumentami finansowymi (6/2012)
Share
d3iuaxi
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2012
Data sporządzenia: 2012-02-01
Skrócona nazwa emitenta
ANALIZY ONLINE S.A.
Temat
Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta przekazane w trybie art. 160 ustawy obrocie instrumentami finansowymi
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Analizy Online S.A. informuje, iż w dniu 31 stycznia 2012 powziął wiadomość o dokonaniu przez Prezesa Zarządu Spółki Analizy Online S.A. transakcji papierami wartościowymi spółki Analizy Online S.A., których łączna wartość w 2011 r. nie przekroczyła kwoty 5000 euro: - kupno 200 akcji na rynku NewConnect, w dniu 16 grudnia 2011 r., średnia cena 9,00 zł. Podstawa prawna Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. Osoby reprezentujące spółkę: Tomasz Publicewicz, Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-01 Tomasz Publicewicz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3iuaxi

Podziel się opinią

Share
d3iuaxi
d3iuaxi