Trwa ładowanie...
d1z2cw8

ANTI S.A. - Podpisanie umowy znaczącej (1/2012)

ANTI S.A. - Podpisanie umowy znaczącej (1/2012)

Share
d1z2cw8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ANTI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie umowy znaczącej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Anti S.A. informuje, iż zlecił wykonanie części elementów drewnianych w ramach realizowanego przez ANTI S.A. zadania " Rewaloryzacja zespołu pałacowo-parkowego w Żmigrodzie ? etap II" firmie DREWGAL Piotr Galewski z siedzibą we Wrocławiu i w dniu dzisiejszym podpisał stosowną umowę. Wartość umowy: 220.000,00 zł netto. Termin zakończenia robót ? 30.03.2012 r. Zamawiającemu przysługuje od Podwykonawcy kara umowna w wysokości 10% wynagrodzenia brutto gdy dojdzie do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy. Zamawiającemu przysługuje od Podwykonawcy kara umowna wysokości 30% wynagrodzenia brutto z tytułu powierzenia wykonania robót w całości lub części lub z tytułu powierzenie usunięcia wad robót podmiotowi innemu niż Podwykonawca, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 50% wynagrodzenia brutto z tytułu realizacji przez Podwykonawcę przedmiotu umowy na podstawie umowy zawartej z podmiotem innym niż zamawiający, tj. poza
niniejszą umową. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Jako kryterium uznania w/w umowy za znaczącą Anti S.A. przyjęła wartość przedmiotu umowy w wysokości co najmniej 10% kapitałów własnych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1z2cw8

| | | ANTI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ANTI S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 52-255 | | Wysoka | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Chabrowa | | 10 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (71) 784 56 90 | | (71) 722 01 02 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@anti.com.pl | | www.anti.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 899-24-35-856 | | 932963607 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-02 Arkadiusz Rzepa Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1z2cw8

Podziel się opinią

Share
d1z2cw8
d1z2cw8