Trwa ładowanie...
d2x6m9u
d2x6m9u
espi

APATOR - Udzielenie przez Apator Metrix SA gwarancji należytego wykonania prac GWi na rzecz NG (4 ...

APATOR - Udzielenie przez Apator Metrix SA gwarancji należytego wykonania prac GWi na rzecz NG (48/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2x6m9u

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 48 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | APATOR | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Udzielenie przez Apator Metrix SA gwarancji należytego wykonania prac GWi na rzecz NG | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Apator SA informuje, że spółka George Wilson Industries Ltd (?GWi?) z siedzibą w Coventry, współkontrolowana w 50% przez Apator Metrix SA, realizuje prace na rzecz National Grid Gas Plc (?NG?) z siedzibą w Londynie. Przedmiotem współpracy jest naprawa, remonty i dostawy gazomierzy oraz regulatorów gazu. Łączna, szacunkowa wartość dostaw wynosi 7,7 mln GBP, tj. 40,7 mln zł i określona została w 5 umowach zawartych przez GWi w II półroczu 2014 roku. Warunkiem realizacji umów, wymaganym przez NG, jest gwarancja należytego wykonania prac przez GWi. W związku z powyższym Zarząd Apator SA informuje, że spółka Apator Metrix SA udzieliła gwarancji do maksymalnej kwoty 6,7 mln GBP, tj. 35,4 mln zł, na okres 3 lat od zawarcia umów o współpracy pomiędzy NG i GWi, z opcją przedłużenia na kolejne 4 lata. NG może dochodzić roszczeń od Apator Metrix SA jedynie w przypadku braku możliwości ich wyegzekwowania bezpośrednio od GWi. Umowa gwarancji nie zawiera postanowień w odniesieniu do Apator Metrix SA w zakresie
warunków finansowych przysługujących z tytułu udzielenia gwarancji. Spółka Apator SA posiada w spółce zależnej Apator Metrix SA 100% kapitału, natomiast Apator Metrix SA posiada w spółce GWi 50% udziałów. Podstawa prawna raportu: § 5 ust. 1. pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

APATOR SA
(pełna nazwa emitenta)
APATOR Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
87-100 Toruń
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gdańska 4A lok C4
(ulica) (numer)
56 6191271 56 6191274
(telefon) (fax)
apator@apator.com.pl apator.com.pl
(e-mail) (www)
8790166896 870037630
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-26 Andrzej Szostak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2x6m9u

Podziel się opinią

Share
d2x6m9u
d2x6m9u