Trwa ładowanie...
d1uem3r
espi

APATOR - Uzupełnienie informacji dotyczących przetargu na dostawy liczników do PGE Dystrybucja SA...

APATOR - Uzupełnienie informacji dotyczących przetargu na dostawy liczników do PGE Dystrybucja SA (14/2014)
Share
d1uem3r
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2014
Data sporządzenia: 2014-02-24
Skrócona nazwa emitenta
APATOR
Temat
Uzupełnienie informacji dotyczących przetargu na dostawy liczników do PGE Dystrybucja SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
W nawiązaniu do opublikowanej informacji dotyczącej przetargu na dostawy liczników energii elektrycznej do PGE Dystrybucja S.A. (raport bieżący nr 8/2014), Zarząd Apator SA informuje, że Krajowa Izba Odwoławcza odrzuciła odwołania złożone przez pozostałych uczestników. Wyrok KIO może zostać zaskarżony przez uczestników postępowania do Sądu Okręgowego w terminie 7 dni od jego doręczenia. Ewentualne złożenie odwołań nie wstrzyma procedury zawarcia umowy pomiędzy PGE Dystrybucja SA a Apator S.A. Zawarcie umowy powinno nastąpić najpóźniej do dnia 8 kwietnia 2014 roku. Jednocześnie Zarząd Apator SA koryguje wartość powyższego przetargu podaną w raporcie bieżącym nr 8/2014. Skorygowana wartość wynosi: - 30 mln zł - dostawy liczników energii elektrycznej w 2014 roku, - 29 mln zł - prawo do skorzystania z opcji na dostawy liczników energii elektrycznej w 2015 roku.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

APATOR SA
(pełna nazwa emitenta)
APATOR Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
87-100 Toruń
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gdańska 4A lok C4
(ulica) (numer)
56 6191271 566191274
(telefon) (fax)
apator@apator.com apator.com
(e-mail) (www)
8790166896 870037630
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-24 Andrzej Szostak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1uem3r

Podziel się opinią

Share
d1uem3r
d1uem3r