Trwa ładowanie...
d4dlvez
d4dlvez
espi

APIS S.A. - Zawiadomienie o zejściu poniżej progu 5% liczby głosów na WZA (25/2012)

APIS S.A. - Zawiadomienie o zejściu poniżej progu 5% liczby głosów na WZA (25/2012)
Share
d4dlvez

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-08-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | APIS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zejściu poniżej progu 5% liczby głosów na WZA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd APIS S.A. ("Emitent", "Spółka") z siedzibą w Warszawie informuje, iż wyniku braku dostępu osoby uprawnionej do systemu ESPI, tym samym braku możliwości wcześniejszego opublikowania raportu, dopiero w dniu dzisiejszym, tj. 26.08.2012 r. podaje do publicznej wiadomości informację o otrzymanym dnia 17.08.2012 r. Zawiadomieniu od pana Mirosława Kieleckiego ("Akcjonariusz") na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa") (Dz. U. z dnia 23 września 2005 roku, Nr 184, poz. 1539). W Zawiadomieniu tym Akcjonariusz informuje, iż w dniu 13.08.2012 dowiedział się, że w wyniku nowej emisji akcji spółki obniżył swój stan posiadania do 3% ogólnej liczby akcji (poprzednio 16,38%) i taki sam udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu APIS S.A. z siedzibą w Warszawie (poprzednia nazwa HMSG S.A. z siedzibą w Ciechanowie). Akcjonariusz informuje ponadto, iż aktualnie posiada 5.872.501 akcji (ilość
posiadanych akcji nie zmieniła się) spółki APIS Spółka Akcyjna, stanowiących 3% udziału w ogólnej liczbie akcji w podwyższonym kapitale i taki sam udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz nie wyklucza nabywania lub sprzedaży akcji w przyszłości. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

APIS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
APIS S.A. Budownictwo
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-078 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Pl. Piłsudskiego 3
(ulica) (numer)
22 240 85 92 22 203 48 49
(telefon) (fax)
biuro@apissa.pl www.apissa.pl
(e-mail) (www)
5661965926 141734419
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-26 Bartłomiej M. Matusiak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4dlvez

Podziel się opinią

Share
d4dlvez
d4dlvez