Trwa ładowanie...
dhq6x3r
espi

APLISENS S.A. - Informacja nt. wartości zamówień zrealizowanych z M-System w ramach realizacji um...

APLISENS S.A. - Informacja nt. wartości zamówień zrealizowanych z M-System w ramach realizacji umowy o pośrednictwo w eksporcie (38/2013)
Share
dhq6x3r

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 38 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | APLISENS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja nt. wartości zamówień zrealizowanych z M-System w ramach realizacji umowy o pośrednictwo w eksporcie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd APLISENS S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 13 września 2013 roku powziął informację o osiągnięciu przez łączną wartość zamówień zrealizowanych pomiędzy Emitentem a M-System Sp. z o.o. (M-System) w ramach realizacji Umowy o pośrednictwo w eksporcie (Umowa) kwoty 10,86 mln zł. O poprzednim przekroczeniu łącznej wartości zamówień zrealizowanych w ramach Umowy Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 9/2013 z dnia 29 stycznia 2013 roku. Z kolei o zawarciu Umowy o pośrednictwo oraz aneksu do tej Umowy Emitent informował w treści odpowiednio raportu bieżącego nr 18/2011 z dnia 8 września 2011 roku oraz nr 6/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 roku. Zamówieniami o najwyższej wartości zrealizowanymi w ww. okresie był pakiet siedmiu zamówień na dostawę przez Emitenta urządzeń marki APLISENS obejmujących przetworniki ciśnienia i sondy dnia 5 lutego 2013 roku o łącznej wartości 0,54 mln zł. Szczegółowy opis warunków Umowy o pośrednictwo w eksporcie zawartej pomiędzy Emitentem a M-System został
przedstawiony w przywołanych powyżej raportach bieżących. Jednocześnie Spółka informuje, iż wskazana powyżej łączna wartość dostaw zrealizowanych pomiędzy Emitentem a M-System przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?] | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
APLISENS S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-192 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Morelowa 7
(ulica) (numer)
22 814 07 77 22 814 07 78
(telefon) (fax)
aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
(e-mail) (www)
113-08-88-504 012265485
(NIP) (REGON)
dhq6x3r

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-13 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski
2013-09-13 Anna Jełmak Członek Zarządu Anna Jełmak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhq6x3r

Podziel się opinią

Share
dhq6x3r
dhq6x3r