Trwa ładowanie...
d4hah9q
espi

APLISENS S.A. - Informacja o wypłacie dywidendy (24/2014)

APLISENS S.A. - Informacja o wypłacie dywidendy (24/2014)
Share
d4hah9q
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-24
Skrócona nazwa emitenta
APLISENS S.A.
Temat
Informacja o wypłacie dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd APLISENS S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 24 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 19 w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2013. Na mocy ww. uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. postanowiło zysk netto za 2013 rok w wysokości 14 183 698,82 zł przeznaczyć: a) w kwocie 10 681 622,58 zł na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki; b) w kwocie 3 502 076,24 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest 0,26 zł na jedną akcję. Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki ustaliło dzień dywidendy na 10 lipca 2014 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 24 lipca 2014 roku. Dywidendą objętych zostało 13 469 524 akcji APLISENS S.A. Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
APLISENS S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-192 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Morelowa 7
(ulica) (numer)
22 814 07 77 22 814 07 78
(telefon) (fax)
aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
(e-mail) (www)
113-08-88-504 012265485
(NIP) (REGON)
d4hah9q

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-24 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski
2014-06-24 Anna Jełmak Członek Zarządu Anna Jełmak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4hah9q

Podziel się opinią

Share
d4hah9q
d4hah9q