Trwa ładowanie...
d1xg09l

APN PROMISE - Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela (4/2015) - EBI

APN PROMISE - Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela (4/2015)

Share
d1xg09l

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 4 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie podaje, iż w dniu 13 lutego 2015 r., na wniosek akcjonariusza Spółki Greenwich Sp. z o.o., dokonał zamiany wszystkich posiadanych przez Greenwich Sp. z o.o. akcji imiennych serii A2 w liczbie 1.000.000 (jeden milion) na akcje na okaziciela. 1. Zamiana dotyczy uprzywilejowanych akcji imiennych serii A2 Spółki w liczbie 1 000 000 (słownie: jeden milion) akcji. 2. Przed zamianą akcje imienne serii A2, o których mowa w punkcie powyżej były uprzywilejowanie co do głosu w stosunku 1:2, tzn. na Walnych Zgromadzeniach z 1 (jednej) akcji przysługiwały 2 (dwa) głosy. Po zamianie akcje te tracą uprzywilejowanie co do głosu i zostają zamienione na akcje zwykłe na okaziciela, z których przysługuje 1 (jeden) głos z 1 (jednej) akcji. 3. Po dokonaniu zamiany wysokość kapitału zakładowego emitenta nie uległa zmianie i wynosi 817.568,60 zł (osiemset siedemnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych 60/100). 4. Ogólna liczba głosów po dokonanej zamianie wynosi
obecnie 9 675 686 (przed zamianą ogólna liczba głosów wynosiła 10 675 686 głosów). Osoby reprezentujące spółkę: Piotr Paszczyk ? Prezes Zarządu Podstawa prawna: § 3 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xg09l

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Piotr Paszczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xg09l

Podziel się opinią

Share
d1xg09l
d1xg09l