Trwa ładowanie...
d3c02ui

AQUA POZNAŃ - Uchwała KDPW o umorzeniu akcji AQUA S.A. (28/2014) - EBI

AQUA POZNAŃ - Uchwała KDPW o umorzeniu akcji AQUA S.A. (28/2014)

Share
d3c02ui

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 28 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-25 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwała KDPW o umorzeniu akcji AQUA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd AQUA S.A. (dalej ?Emitent?, ?Spółka?) informuje, że w dniu 21 listopada 2014 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął Uchwałę nr 985/14 potwierdzającą umorzenie 710.770 (siedemset dziesięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji Emitenta, które zostały umorzone przez Spółkę, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr EBI/26/2014 z dnia 14.10.2014 r. Podjęta uchwała jest następującej treści: § 1 Na podstawie § 87 ust. 1 oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki AQUA S.A., w związku z umorzeniem 710.770 (siedemset dziesięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji tej spółki dokonanym w trybie art. 360 § 1 i § 2 pkt 3 oraz art. 362 § 1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Krajowego Depozytu stwierdza, że kodem PLAQA0000014 oznaczonych jest 857.550 (osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji spółki AQUA S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 7.
Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ? Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3c02ui

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Bartłomiej Krasicki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3c02ui

Podziel się opinią

Share
d3c02ui
d3c02ui