Trwa ładowanie...
d4370xv
espi

AQUA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA AQUA S.A. (11/ ...

AQUA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA AQUA S.A. (11/2014)
Share
d4370xv
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-24
Skrócona nazwa emitenta
AQUA S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA AQUA S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Spółki AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (Emitent) przekazuje wykaz akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 23 czerwca 2014 roku, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu. Ogólna liczba głosów na przedmiotowym ZWZA wyniosła: 651.721 co stanowi 41,56% ogólnej liczby głosów. Akcjonariusz: Bartłomiej Krasicki Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZA: 573.123 Udział w liczbie głosów na ZWZA: 87,94% Udział w ogólnej liczbie głosów: 36,54% Akcjonariusz: Józef Andrzej Kozikowski Liczba głosów z posiadanych akcji na ZWZA: 78.598 Udział w liczbie głosów na ZWZA: 12,06% Udział w ogólnej liczbie głosów: 5,01%

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AQUA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AQUA S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-327 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kanclerska 28
(ulica) (numer)
+48 (61) 66 54 500 +48 (61) 66 54 501
(telefon) (fax)
biuro@aqua.poznan.pl www.aqua.poznan.pl
(e-mail) (www)
781-00-20-713 004798058
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-24 Bartłomiej Krasicki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4370xv

Podziel się opinią

Share
d4370xv
d4370xv