Trwa ładowanie...
d3gvnvc

AQUA - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "AQUA" S.A. w dniu 15 ...

AQUA - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "AQUA" S.A. w dniu 15 grudnia 2010r.Informacja o powołaniu osób nadzorujących emitenta (41/2010)

Share
d3gvnvc

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 41 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AQUA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "AQUA" S.A. w dniu 15 grudnia 2010r.Informacja o powołaniu osób nadzorujących emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "AQUA" S.A. w Bielsku-Białej przesyła treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "AQUA" S.A. w dniu 15 grudnia 2010r. :Uchwała 1powzięta w głosowaniu tajnym na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu"AQUA" S A w Bielsku-Białej w dniu 15 grudnia 2010r.Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Waldemara Jędrusińskiego .Oddano ważne głosy z 11.414.339 akcji, co stanowi 87,89 % kapitału zakładowego tj. 11.414.339 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.Uchwała 2powzięta w głosowaniu tajnym na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu"AQUA" S A w Bielsku-Białej w dniu 15 grudnia 2010r.Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:1.Elżbieta Wilman-Kosińska,2.Danuta Szumska,3.Aleksandra PodsiadłoOddano ważne głosy z 11.414.339 akcji, co stanowi 87,89 % kapitału zakładowego tj. 11.414.339 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.Uchwała 3powzięta na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S A w Bielsku-Białejw dniu 15 grudnia 2010r.Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.2. Sporządzenie listy obecności.3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.4. Powołanie protokolanta uchwał Walnego Zgromadzenia.5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.6. Przyjęcie porządku obrad.7. W związku z rezygnacją złożoną przez dwóch członków Rady Nadzorczej uzupełnienie składu Rady Nadzorczej przez wybór dwóch członków Rady Nadzorczej na okres ich indywidualnych kadencji.8. Zamknięcie obrad.Oddano ważne głosy z 11.414.339 akcji, co stanowi 87,89 % kapitału zakładowego tj. 11.414.339 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.Uchwała Nr 4powzięta na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu?AQUA"S.A.w
Bielsku-Białej w dniu 15 grudnia 2010r.Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 Statutu "AQUA" S.A. w wyniku tajnego głosowania Walne Zgromadzenie postanawia:"W związku z rezygnacją złożoną przez członka Rady Nadzorczej Pana Iana Plenderleith uzupełnić skład tego organu, powołując Panią Martę Bis na członka Rady Nadzorczej "AQUA" S.A., na okres jej indywidualnej kadencji."Oddano ważne głosy z 11.414.339 akcji, co stanowi 87,89 % kapitału zakładowego tj. 11.414.339 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.Uchwała Nr 5powzięta na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu?AQUA"S.A.w Bielsku-Białej w dniu 15 grudnia 2010r.Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 Statutu "AQUA" S.A. w wyniku tajnego głosowania Walne Zgromadzenie postanawia:"W związku z rezygnacją złożoną przez członka Rady Nadzorczej Pana Leslie Bell uzupełnić skład tego organu, powołując Pana Piotra
Geperta na członka Rady Nadzorczej "AQUA" S.A., na okres jego indywidualnej kadencji."Oddano ważne głosy z 11.414.339 akcji, co stanowi 87,89 % kapitału zakładowego tj. 11.414.339 głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.Podstawa prawna :§ 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3gvnvc

| | | AQUA S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | AQUA | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 43-300 | | Bielsko-Biała | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | 1 Maja | | 23 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 033 8280200 | | 033 8124015 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | aqua.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5470083658 | | 002393877 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-15 Krzystzof Filipek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3gvnvc

Podziel się opinią

Share
d3gvnvc
d3gvnvc