Trwa ładowanie...
d3el6vs

ARAMUS - Przekształcenie spółki zależnej (9/2015) - EBI

ARAMUS - Przekształcenie spółki zależnej (9/2015)

Share
d3el6vs
NEW CONNECT
Raport EBI nr 9 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-06
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Przekształcenie spółki zależnej
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd ARAMUS S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 5 maja 2015 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował przekształcenie spółki APARTAMENTY DĄBROWSKIEGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka zależna od Emitenta) w spółkę APARTAMENTY PODGÓRSKIE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, której nadany został nr KRS 0000556644. ARAMUS S.A. będzie głównym wspólnikiem w spółce przekształconej uprawnionym do udziału w zysku ? wg przyjętej zasady uczestnictwa 99%. Spółka zależna APARTAMENTY PODGÓRSKIE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa została powołana do realizacji określonego przedsięwzięcia deweloperskiego ? Rap. Bieżący 25/2014 z 30 października 2014 roku. Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3el6vs

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Piotr Sumara Prezes Zarządu
Magdalena Sumara Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3el6vs

Podziel się opinią

Share
d3el6vs
d3el6vs