Trwa ładowanie...
d7ves8j

ARCTIC PAPER S.A. - Informacja na temat zwiększenia udziału w Rottneros AB (8/2013)

ARCTIC PAPER S.A. - Informacja na temat zwiększenia udziału w Rottneros AB (8/2013)

Share
d7ves8j

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ARCTIC PAPER S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja na temat zwiększenia udziału w Rottneros AB | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Arctic Paper SA ("Spółka") z siedzibą w Poznaniu informuje, że drugi po Arctic Paper SA, największy akcjonariusz Rottneros AB - Skagen Vekst Verdipapirfondet ("SVV") posiadający 11.716.098 akcji Rottneros AB (reprezentujących 7,7% wszystkich akcji), sprzedał Arctic Paper SA 2.929.125 akcji Rottneros AB oraz spółce Trebruk AB 2.929.125 akcji Rottneros AB, a także zaoferował pozostałych 5.857.848 akcji w odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na akcje Rottneros AB ogłoszone przez Spółkę dnia 7 listopada 2012 roku ("Wezwanie"). Spółka Trebruk AB zobowiązała się do bezwarunkowego i nieodwołalnego zaoferowania w odpowiedzi na Wezwanie 2.929.125 akcji Rottneros AB nabytych od SVV oraz dodatkowo 219.603 sztuk akcji Rottneros AB. Po zrealizowaniu tej transakcji, wraz z już posiadanymi na dzień 7 stycznia 2013 roku 62.124.368 akcjami Rottneros AB oraz nabytymi poza Wezwaniem 2.154.993 akcjami Rottneros AB, Arctic Paper SA kontrolować będzie w sumie 76.215.062 akcji Rottneros AB, co stanowi 50,0%
wszystkich akcji tej spółki. Podstawa prawna szczególna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Subject: Information on the increase of shares in Rottneros AB. General legal basis: Art. 56 section 1 item 1 of the Offering Act. Contents: The Management Board of Arctic Paper SA with its registered office in Poznań informs, that Skagen Vekst Verdipapirfondet, holder of in aggregate 11,716,098 shares in Rottneros AB (“Rottneros”), corresponding to 7.7 percent of the total number of outstanding shares and votes in Rottneros, has sold 2,929,125 shares in Rottneros to Arctic Paper S.A. (“Arctic Paper”) and 2,929,125 shares in Rottneros to Trebruk AB (“Trebruk”) and tendered its remaining holding of 5,857,848 shares in Rottneros in the public offer to acquire all shares in Rottneros announced by Arctic Paper on 7 November 2012 (the “Offer”). Trebruk has irrevocably and unconditionally undertaken to tender in the Offer the 2,929,125 shares in Rottneros acquired from Skagen Vekst Verdipapirfondet. Trebruk has also irrevocably and unconditionally undertaken to tender in the Offer additional 219,603 acquired
shares in Rottneros. Together with the 62,124,368 shares in Rottneros that Arctic Paper controlled on 7 January 2013 and additional 2,154,993 shares in Rottneros that Arctic Paper thereafter has acquired outside the Offer, Arctic Paper controls in aggregate 76,215,062 shares in Rottneros, corresponding to 50.0 percent of the total number of outstanding shares and votes in Rottneros. Particular legal basis: Art. 56 section 1 item 1 of the Offering Act. | |

d7ves8j

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ARCTIC PAPER S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 60-406 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | J.H. Dąbrowskiego | | 334A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 61 62 62 000 | | +48 61 62 62 002 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@arcticpaper.com | | www.arcticpaper.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 599-30-51-607 | | 080262255 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-31 Michał Jarczyński Prezes Zarządu
2013-01-31 Michał Bartkowiak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d7ves8j

Podziel się opinią

Share
d7ves8j
d7ves8j