Trwa ładowanie...
d26m619
d26m619
espi

ARCTIC PAPER S.A. - Rezygnacja Prezesa Zarządu (27/2013)

ARCTIC PAPER S.A. - Rezygnacja Prezesa Zarządu (27/2013)
Share
d26m619

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ARCTIC PAPER S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rezygnacja Prezesa Zarządu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Arctic Paper SA ("Spółka" "Emitent") informuje, iż w dniu 18 czerwca 2013 Pan Michał Jarczyński ? Prezes Zarządu Spółki, złożył rezygnację z pełnienia sprawowanej funkcji ze skutkiem na dzień 15 lipca 2013 r. Pan Michał Jarczyński nie podał powodów swojej rezygnacji. Rada Nadzorcza przyjęła rezygnację i podjęła uchwałę o odwołaniu Pana Michał Jarczyńskiego z funkcji Prezesa Zarządu z dniem 15 lipca 2013. Rada Nadzorcza doceniając ponad 15 letni staż pracy w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta dziękuje Panu Michałowi Jarczyńskiemu za jego wkład pracy włożony w rozwój Spółki. Ponadto, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powierzeniu pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Panu Wolfgangowi Lübbertowi, sprawującemu funkcję Członka Zarządu Spółki. Podstawa prawna przekazania raportu: §5 ust. 1 pkt. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Subject: Resignation of the Chief Executive Officer. General legal basis: Offering Act, article 56, clause 1, item 2 – current and periodic information Contents: The Management Board of Arctic Paper S.A. (“the Company”) herewith informs that on June 18, 2013 Mr. Michał Jarczyński – Chief Executive Officer (“CEO”) has submitted his resignation from the function, effective as of July 15, 2013. Mr. Michał Jarczyński did not give reasons for his resignation. The Supervisory Board has accepted his resignation from the function and adopted a resolution on dismissing Mr. Michał Jarczyński from the function of CEO, effective as of July 15, 2013. The Supervisory Board expressed its great gratitude to Michał Jarczyński for his 15 years of work on development of the group. The Supervisory Board has also adopted a resolution on entrusting the function of acting CEO to Mr. Wolfgang Lübbert, Member of the Management Board. Legal basis for publication: Minister of Finance directive of February 19, 2009 on current and
periodic information provided by issuers of securities, and on conditions of equivalence of information required to be provided under non-Member State law, §5, clause 1, item 21. | |

d26m619

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARCTIC PAPER S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-406 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
J.H. Dąbrowskiego 334A
(ulica) (numer)
+48 61 62 62 000 +48 61 62 62 002
(telefon) (fax)
biuro@arcticpaper.com www.arcticpaper.com
(e-mail) (www)
599-30-51-607 080262255
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-19 Michał Bartkowiak Członek Zarządu
2013-06-19 Wolfgang Luebbert Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d26m619

Podziel się opinią

Share
d26m619
d26m619