Trwa ładowanie...
d3dgvre
espi

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Stałe daty przekazywan...

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Stałe daty przekazywania raportów okresowych funduszu (2/2011)

Share
d3dgvre
WIADOMOŚĆ
BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibąw Poznaniu działając w imieniu Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego podaje stałe daty przekazywaniaraportów okresowych Funduszu za rok obrotowy 2011.za Ikwartał 2011 r.: 05-05-2011 r.za II kwartał 2011 r.:04-08-2011r.za III kwartał 2011r.: 04-11-2011r.za IVkwartał 2011r.:14-02-2012r.Raport półroczny: 31-08-2011r.Raporty roczny: 13-04-2012rPodstawa prawna art. 103 ust.1 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 lutego2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przezemitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważneinformacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwemczłonkowskim.
Plik Opis

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr 2 / 2011
(numer kolejny raportu / rok)
Data przekazania: 2011-01-28
Nazwa podmiotu: ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Temat raportu: Stałe daty przekazywania raportów okresowych funduszu
Podstawa prawna § 103 ust. 1 oie - stałe daty przekazyw. w danym roku raportów okresów

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Grzegorz Borowski Dyrektor Działu Prawnego

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d3dgvre

Podziel się opinią

Share
d3dgvre
d3dgvre