Trwa ładowanie...
d1a7elz
espi

ARMATURA KRAKÓW S.A. - Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA w sprawie wyk...

ARMATURA KRAKÓW S.A. - Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego akcji spółki Armatura Kraków SA (6/2014)
Share
d1a7elz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2014 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ARMATURA KRAKÓW S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego akcji spółki Armatura Kraków SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Armatura Kraków SA (Spółka) informuje, że dnia 04.03.2014 r. powziął informację o decyzji Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA (GPW) z dnia 03.03.2014 r. w sprawie wykluczenia z dniem 10.03.2014 r. z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki Armatura Kraków SA oznaczonych przez KDPW kodem ISN PLKFARM00013. Wykluczenie z obrotu giełdowego obejmuje łącznie. 80.618.981 (osiemdziesiąt milionów sześćset osiemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, tj.: 1) 26.322.854 (dwadzieścia sześć milionów trzysta dwadzieścia dwa tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii A1; 2) 243.667 (dwieście czterdzieści trzy tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A3; 3) 52.460 (pięćdziesiąt dwa tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A4; 4) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B; 5) 10.000.000 (dziewięćdziesiąt milionów) akcji
zwykłych na okaziciela serii C; 6) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D; 7) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E; 8) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii F; 9) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii G. Z dniem 10.03.2014 r. zgodnie z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego (Raport bieżący nr 5/2014 z dnia 19.02.2014 r.) oraz decyzją GPW, Spółka zaprzestanie podlegać obowiązkom informacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 1382). | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Uchwala Zarzadu GPW sprawie wykluczenia z obrotu gieldowego akcji Armatura.pdf | Uchwała Nr 239/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 03.03.2013 r w sprawie wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki Armatura Kraków SA | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ARMATURA KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARMATURA KRAKÓW S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-418 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Zakopiańska 72
(ulica) (numer)
012 25 44 206 012 25 44 201
(telefon) (fax)
biuro@grupa-armatura.pl www.grupa-armatura.pl
(e-mail) (www)
675-000-13-20 351376420
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-04 Konrad Hernik Prezes Zarządu
2014-03-04 Andrzej Tylko Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1a7elz

Podziel się opinią

Share
d1a7elz
d1a7elz