Trwa ładowanie...
d2wo7nw

ARP ma listy intencyjne dot. rozwoju programu czystych technologii węglowych

Warszawa, 19.10.2015 (ISBnews) - Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP), Główny Instytut Górnictwa (GIG) oraz Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla (ICPW) podpisały listy intencyjne nt. rozwoju programu czystych technologii węglowych, podała ARP.

Share
d2wo7nw

Celem programu będzie m.in. monitorowanie wyników, realizowanych w Polsce i zagranicą, innowacyjnych projektów zagospodarowywania węgla. W prace związane z popularyzacją czystych technologii węglowych włączy się Oddział ARP S.A. w Katowicach, który poszerzy swoją działalność o Forum Innowacyjnego Węgla.

"Rozwój nowoczesnych, czystych technologii zużywających węgiel to dowód na to, że era tego paliwa jeszcze się nie kończy. Przez kilka następnych dekad na węglu oparta będzie nowoczesna, polska elektroenergetyka. Jednak wdrażanie do produkcji technologii wytwarzania z węgla wodoru, metanolu czy innych substancji potrzebnych w chemii pokazuje, że nadal możliwe jest rozszerzanie rynku zbytu na ten surowiec. To - obok restrukturyzacji spółek górniczych oraz integracji ich z sektorem energetycznym - filar naprawy sektora górniczego w Polsce" - powiedział minister skarbu państwa Andrzej Czerwiński, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z zamierzeniem sygnatariuszy listów intencyjnych, intensyfikacja działań dotyczących upowszechniania oraz promocja wyników tych badań nas zastosowaniem czystych technologii węglowych powinna prowadzić do ich wdrożenia na skalę przemysłową.

d2wo7nw

Forum Innowacyjnego Węgla będą wspomagać działania instytucji naukowych i firm z sektora górniczego, którym zależy na opracowaniu innowacyjnych technologii wykorzystania węgla.

Narzędziami wykorzystywanymi w ramach działań Forum Innowacyjnego Węgla będą platformy internetowe: Platforma Transferu Technologii oraz Polski Rynek Węgla, prowadzony przez Oddział ARP S.A. w Katowicach, na którym powstanie zakładka poświęcona forum. Zakłada się także równoległe uruchomienie platform informacyjnych przez partnerów współpracujących z ARP.

"Jednym z naszych celów strategicznych jest wspieranie wdrażania innowacji w przemyśle. (...) Forum Innowacyjnego Węgla ma charakter otwarty. Liczymy, że dołączą do nas inne ważne instytuty naukowe i podmioty, które zainteresowane są czystymi technologiami węglowymi" - powiedział wiceprezes ARP Marcin Zieliński.

"Podpisany dzisiaj list intencyjny jest ważnym krokiem na drodze rozwijania prac badawczych, które mają czynić węgiel paliwem bardziej przyjaznym dla środowiska, a w konsekwencji pozwolić na lepsze wykorzystanie posiadanych przez Polskę bogatych zasobów tego surowca. Cieszę się, że Główny Instytut Górnictwa i Agencja Rozwoju Przemysłu będą wspierać się wzajemnie w tych działaniach, bowiem naszym wspólnym celem jest poprawa efektywności energetycznej, dzięki czemu będzie mogła rozwijać się w naszym kraju gospodarka niskoemisyjna. To jest prawdziwe wyzwanie dla Polski, aby pokazać, że węgiel dzięki czystym technologiom węglowym może być źródłem czystej energii" - powiedział naczelny dyrektor GIG prof. Stanisław Prusek.

d2wo7nw

"Produkcja gazu z węgla dzięki technologii zgazowania - powszechnej dziś w Chinach, gdzie zgazowuje się rocznie ponad 140 mln ton tego paliwa - stwarza m.in. unikalną możliwość substytucji importowanego gazu ziemnego wykorzystywanego w zakładach chemicznych. W tym szerokim kontekście, inicjatywa Agencji Rozwoju Przemysłu - w którą włączamy się z dużym entuzjazmem - daje w dłuższej perspektywie szansę na rozwój projektów, w efekcie których węgiel może zaistnieć m.in. w sektorze nawozów sztucznych i odważnie konkurować z innymi nośnikami dzisiaj tam stosowanymi" - podsumował zastępca dyrektora ICPW prof. Jarosław Zuwała.

ARP to spółka Skarbu Państwa, której strategia opiera się na trzech równorzędnych filarach: innowacjach, restrukturyzacji i inwestycjach. ARP wspiera rozwój przedsiębiorstw udzielając im pożyczek na zasadach komercyjnych. Portfel spółek ARP obejmuje m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne działające w sektorach: budowlanym, energetycznym, elektromaszynowym, a także w obszarze wzornictwa przemysłowego czy innowacji. ARP zarządza dwiema specjalnymi strefami ekonomicznymi: SSE Euro-Park Mielec oraz TSSE Euro-Park Wisłosan.

(ISBnews)

d2wo7nw

Podziel się opinią

Share
d2wo7nw
d2wo7nw