Trwa ładowanie...
d3ukna5

ARR: Eksport żywca, mięsa, tłuszczów i przetworów wieprzowych wzrósł o 5% r/r

Warszawa, 22.10.2015 (ISBnews) - Polski eksport żywca, mięsa, tłuszczów i przetworów wieprzowych wzrósł o 5% r/r do 421 tys. ton w okresie styczeń-sierpień 2015 r., wynika z obliczeń Agencji Rynku Rolnego (ARR) na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów.

Share
d3ukna5

"Z Polski w okresie pierwszych ośmiu miesięcy 2015 r. wywieziono (w ekwiwalencie tusz) 421 tys. ton żywca, mięsa, tłuszczów i przetworów wieprzowych , o 5% więcej niż w analogicznym okresie 2014 r. Zmniejszył się eksport trzody chlewnej i tłuszczów, a wzrósł eksport mięsa i przetworów wieprzowych" - czytamy w raporcie.

Przywóz produktów wieprzowych do Polski w okresie styczeń-sierpień 2015 r. wyniósł 543 tys. ton i był nieznacznie (o 0,3%) większy od notowanego przed rokiem. Import żywca zmalał o 3% (z 3,6 mln szt. do 3,5 mln szt.). Ogółem masa sprowadzonej trzody chlewnej była o 16% mniejsza niż rok wcześniej, gdyż przywieziono dwa razy mniej tuczników, a więcej prosiąt i warchlaków.

Zmalał także import tłuszczów, natomiast wzrósł import mięsa i przetworów wieprzowych. Deficyt polskiego handlu zagranicznego asortymentem wieprzowym w okresie pierwszych ośmiu miesięcy 2015 r. w ujęciu wagowym wyniósł 122 tys. ton, o 14% mniej niż w tym samym okresie 2014 r., zaś w ujęciu wartościowym - 181 mln euro, o 43% mniej niż przed rokiem.

"Z Polski w okresie pierwszych ośmiu miesięcy 2015 r. wywieziono (w ekwiwalencie tusz) 283 tys. ton żywca, mięsa oraz przetworów wołowych i cielęcych, o 13% więcej niż w analogicznym okresie 2014 r. Wzrósł eksport mięsa, a zmalał eksport żywca (ze 118 tys. szt. do 77 tys. szt.) oraz przetworów. Import produktów wołowych i cielęcych do Polski w okresie styczeń-sierpień 2015 r. wyniósł 27 tys. ton i był o 5 tys. ton większy niż rok wcześniej" - podano w raporcie.

d3ukna5

Polski eksport netto wołowiny i cielęciny w ujęciu wagowym osiągnął poziom 256 tys. ton, a w ujęciu wartościowym - 771 mln euro i był odpowiednio o 12% i 17% większy niż przed rokiem

Nadal dynamicznie rośnie polski eksport żywca, mięsa i przetworów drobiowych. W okresie styczeń-sierpień 2015 r. wyniósł on 639 tys. ton (w ekwiwalencie tuszek), o 15% więcej niż przed rokiem. Wzrósł eksport zarówno żywca, jak i mięsa oraz przetworów.

"Polski import produktów drobiowych ukształtował się na poziomie 75 tys. ton i był o 6 tys. ton większy niż rok wcześniej. Sprowadzono więcej żywca i mięsa (w efekcie 29% wzrostu importu mięsa kurcząt, przy spadku importu pozostałych gatunków mięsa drobiowego), a mniej przetworów drobiowych. Nadwyżka polskiego handlu zagranicznego drobiem w ujęciu wagowym wyniosła 564 tys. ton, a w ujęciu wartościowym - 1 027 mln euro, odpowiednio o 16% i 20% więcej niż rok wcześniej" - czytamy także.

(ISBnews)

d3ukna5

Podziel się opinią

Share
d3ukna5
d3ukna5