Trwa ładowanie...
d2dgbwi
d2dgbwi
espi

ART & BUSINESS MAGAZINE S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji p ...

ART & BUSINESS MAGAZINE S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (19/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2dgbwi

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ART & BUSINESS MAGAZINE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Art&Business Magazine S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż na podstawie zawiadomienia, sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, otrzymanego w dniu 5 maja 2015 od Członka Rady Nadzorczej Emitenta, powziął informację o nabyciu w dniu 27 kwietnia 2015 roku akcji Emitenta przez Rezia Limited, w którym Członek Rady Nadzorczej pełni funkcję członka organu zarządzającego. Z przekazanych informacji wynika, iż Rezia Limited, w którym Członek Rady Nadzorczej pełni funkcję członka organu zarządzającego dokonała transakcji kupna 2.059.246 akcji Art&Business Magazine S.A. o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda akcja. Transakcja została dokonana poza rynkiem NewConnect w oparciu warunkową umowę sprzedaży akcji podpisaną w dniu 19 grudnia 2014 roku, o której spółka Artnews S.A. zaraportowała w dniu 22 grudnia 2014 roku raportem bieżącym EBI nr 84/2014. Na dzień publikacji raportu Artnews S.A. była spółką dominującą wobec Art&Business
Magazine S.A. Średnia cena nabycia akcji wyniosła 0,035 zł za każdą jedną akcję. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Krister Fingal Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2dgbwi

Podziel się opinią

Share
d2dgbwi
d2dgbwi