Trwa ładowanie...
d3irv0s
espi

ART & BUSINESS MAGAZINE S.A. - Informacja o zmianie stanu posiadania (12/2014)

ART & BUSINESS MAGAZINE S.A. - Informacja o zmianie stanu posiadania (12/2014)
Share
d3irv0s

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-23 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ART & BUSINESS MAGAZINE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zmianie stanu posiadania | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emitenta Art&Business MagazineS.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 22 października 2014 roku otrzymał zawiadomienie od Ermitano Capital Limited sporządzone na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 1539 z późn. zm.), iż Ermitano Capital Limitedw dniu 20 października 2014 roku nabyła poza rynkiem Newconnectna podstawie umowy cywilnoprawnej517.309 akcji Emitenta o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda akcja. W związku z powyższym Ermitano Capital Limited poinformowała, iż: Przed dokonaniem transakcji nie posiadała akcji Spółki. Po dokonaniu transakcji posiada 517.309 akcji Spółki reprezentujących 5,17 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 5,17 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Ermitano Capital Limited ponadto poinformowała, iż nie istnieją podmioty zależne od ESSEVEA Limited posiadające akcje spółki Art&Business
Magazine S.A., a także osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) ustawy o ofercie o ofercie. Ermitano Capital Limited poinformowała,że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowaniaw ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Art&Business Magazine S.A.. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ART & BUSINESS MAGAZINE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ART & BUSINESS MAGAZINE S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-521 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Hoża 19/57
(ulica) (numer)
+48 22 828 14 70 +48 22 653 67 31
(telefon) (fax)
www.artbiznes.pl
(e-mail) (www)
521-362-77-25 146014977
(NIP) (REGON)
d3irv0s

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-23 Paweł Makowski członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3irv0s

Podziel się opinią

Share
d3irv0s
d3irv0s