Trwa ładowanie...
d4n24a6

ART & BUSINESS MAGAZINE S.A. - Zmiana stanu posiadania (39/2015)

ART & BUSINESS MAGAZINE S.A. - Zmiana stanu posiadania (39/2015)

Share
d4n24a6

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 39 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ART & BUSINESS MAGAZINE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emitenta MobiMedia Solution S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 3 września 2015 roku otrzymał zawiadomienie od Equity Dynamics AB sporządzone na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 nr 1539 z późn. zm.), iż w związku z zawarciem w dniu 28 sierpnia 2015 umowy nabycia akcji i tym samym nabyciem 24.000.000 akcji Spółki, zmieniła się ogólna liczba głosów posiadanych przez Equity Dynamics AB na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W związku z powyższym Equity Dynamics AB poinformowała, iż: - przed dokonaniem transakcji Equity Dynamics AB nie posiadała akcji, -po dokonaniu transakcji Equity Dynamics AB posiada bezpośrednio 24.000.000 akcji Spółki, reprezentujących 33,33 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 33,33 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Equity Dynamics AB informuje, iż Global Direct Partners AB posiadająca 18.036.000 akcji
Spółki, reprezentujących 25,05 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 25,05 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest podmiotem zależnym od Equity Dynamics AB. W związku z czym Equity Dynamics AB posiada pośrednio akcje reprezentujące 58,38 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujące 58,38 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Equity Dynamics AB ponadto informuje, iż nie istnieją inne podmioty zależne od Equity Dynamics AB posiadające akcje Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) ustawy o ofercie. Equity Dynamics AB poinformowała, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu MobiMedia Solution S.A.. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4n24a6

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ART & BUSINESS MAGAZINE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ART & BUSINESS MAGAZINE S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-684 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wspólna | | 50/14 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 745 71 35 | | +48 22 745 71 36 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | invwstors@mobimediasalution.com | | www.mobimediasalution.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 521-362-77-25 | | 146014977 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Michał Pszczoła członek Rady Nadzorczej czasowo oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4n24a6

Podziel się opinią

Share
d4n24a6
d4n24a6