Trwa ładowanie...
d2jb9p8

ART & BUSINESS MAGAZINE - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeni ... - EBI

ART & BUSINESS MAGAZINE - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza (22/2015)

Share
d2jb9p8

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 22 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-12 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Art&Business Magazine S.A. mając na uwadze raport bieżący 19/2015 oraz 21/2015, działając na podstawie art. 401 §2 k.s.h., uzupełnił porządek obrad na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta przez dodanie do niego punktów w następującym zakresie (pkt. 5 i 6): Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2/ Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; 4/ Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej; 5/ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla Członków Rady Nadzorczej Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki, 6/ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 7/ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje Ogłoszenie o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Art & Business Magazine S.A. na dzień 30 marca 2015 roku oraz projekty uchwał, uwzględniające wprowadzone zmiany. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 4) oraz §6 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | ABI-NWZ-ogloszenie-0.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | ABI-NWZ-uchwaly-1.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jb9p8

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Krister Fingal Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jb9p8

Podziel się opinią

Share
d2jb9p8
d2jb9p8