Trwa ładowanie...
d3tkymj

ART NEW MEDIA S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji Art NEW media S.A. (12/2010)

ART NEW MEDIA S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji Art NEW media S.A. (12/2010)

Share
d3tkymj
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-15
Skrócona nazwa emitenta
ART NEW MEDIA S.A.
Temat
Zawiadomienie o nabyciu akcji Art NEW media S.A.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Art NEW media S.A. zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację od Pana Krzysztofa Poszepczyńskiego - członka Rady Nadzorczej następującej treści:"W związku z zarejestrowaniem przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Art NEW media S.A., w wyniku emisji serii I, zgodnie z art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z 29 lipca 2005 roku jako członek Rady Nadzorczej Emitenta niniejszym informuję o zwiększeniu stanu posiadanych akcji Spółki. Nabyłem 350 000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji nowej emisji serii I, a nabycie nastąpiło po cenie emisyjnej równej 1,0 (jeden złoty) za jedną akcję.Przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego posiadałem 376 000 akcji Art NEW media S.A., co stanowiło 6,16% kapitału zakładowego i uprawniało do 6,16% głosów na Walnym Zgromadzeniu.Aktualnie posiadam 726 000 akcji Art NEW media S.A., co stanowi 8,06% w kapitale zakładowym i uprawnia do 8,06% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy".

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3tkymj

| | | ART NEW MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ART NEW MEDIA S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-071 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Krakowskie Przedmieście | | 41 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-15 Andrzej Wysocki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3tkymj

Podziel się opinią

Share
d3tkymj
d3tkymj