Trwa ładowanie...
d3rwouq

ART NEW MEDIA S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji Art NEW media S.A. (13/2010)

ART NEW MEDIA S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji Art NEW media S.A. (13/2010)

Share
d3rwouq

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ART NEW MEDIA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o nabyciu akcji Art NEW media S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Art NEW media S.A. w dniu dzisiejszym otrzymał informację od Advanced Technologies Investors S.A. następującej treści:"W związku z zarejestrowaniem przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Art NEW media S.A., w wyniku emisji serii I, zgodnie z art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z 29 lipca 2005roku oraz zgodnie z art. 69 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informujemy o zwiększeniu stanu posiadanych akcji Spółki Art NEW media S.A.Advanced Technologies Investors S.A. nabyła 258 800 (dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset) akcji nowej emisji serii I, a nabycie nastąpiło po cenie emisyjnej równej 1,0 (jeden złoty) za jedną akcję.Przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Advanced Technologies Investors S.A. posiadała 22.290.311 akcji Art NEW media S.A. (stan na 02 listopada 2010 roku?rejestracja na
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy), co stanowiło 37,5% kapitału zakładowego i uprawniało do 37,5% głosów na Walnym Zgromadzeniu.Aktualnie Advanced Technologies Investors S.A. posiada 2.549.111 akcji Art NEW media S.A., co stanowi 28,3% w kapitale zakładowym i uprawnia do 28,3% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3rwouq

| | | ART NEW MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ART NEW MEDIA S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-071 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Krakowskie Przedmieście | | 41 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-15 Andrzej Wysocki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3rwouq

Podziel się opinią

Share
d3rwouq
d3rwouq