Trwa ładowanie...
db2i7au

ART NEW MEDIA S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w głosach na walnym zgromadzeniu Spół ...

ART NEW MEDIA S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki (4/2014)

Share
db2i7au
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-25
Skrócona nazwa emitenta
ART NEW MEDIA S.A.
Temat
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki Art New media S.A. (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) ("Ustawa o ofercie"), od akcjonariusza Pana Pawła Łydki (Paweł Łydka), o przekroczeniu przez Niego progu 5% w głosach na walnym zgromadzeniu Art New media S.A. Treść zawiadomienia: ?W myśl art.69 ustawy o ofercie publicznej informuję, że w wyniku zakupu na sesji w dniu 24.11.2014 ? 251430 szt akcji spółki Art New Media na rynku NewConnect, przekroczyłem próg 5%. Liczba posiadanych akcji przed zakupem 576635 ? 4,0896% Liczba głosów z akcji 576635 ? 4,0896 % Liczba zakupionych akcji 251430 ? 1,7832 % Liczba głosów z akcji 251430 ? 1,7832 % Liczba posiadanych akcji po zakupie wynosi 828065 szt co stanowi 5,8728% Liczba głosów z akcji 828065 ? 5,8728%?

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

db2i7au

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ART NEW MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ART NEW MEDIA S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-544 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Wilcza | | 28 lok. 6 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 828 82 22 | | +48 22 828 82 21 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | gallery@artnewmedia.pl | | www.artnewmedia.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 113-21-97-112 | | 016238500 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-25 Zbigniew Berkowicz Prezes Zarządu Zbigniew Berkowicz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

db2i7au

Podziel się opinią

Share
db2i7au
db2i7au