Trwa ładowanie...
d2cf7ze
d2cf7ze
espi

ARTERIA S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu 5% na WZA (15/2013)

ARTERIA S.A. - Zawiadomienie o przekroczeniu 5% na WZA (15/2013)
Share
d2cf7ze

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ARTERIA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o przekroczeniu 5% na WZA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Arteria S.A. podaje do wiadomości o otrzymaniu następującego zawiadomienia z Union Investment TFI S.A. : Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Towarzystwo") z siedzibą w Warszawie przy ul. Polnej 11, 00-633 Warszawa, na podstawie przepisów art.69 ust.1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 oraz art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz U Nr 184, poz. 1539 ze zmianami), działając w imieniu zarządzającego przez siebie funduszu UniFundusze Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ("Fundusz") oraz w imieniu klientów, dla których Towarzystwo świadczy usługi w ramach zarządzania portfelem instrumentów finansowych na zlecenie ("Klienci") informuje, że w wyniku nabycia w dniu 18 czerwca 2013 roku akcji spółki Arteria S.A. ("Spółka") z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Rosoła 10, udział Funduszy oraz Klientów w ogólnej
liczbie głosów na walnym Zgromadzeniu Spółki przekroczył próg 5%. Przed nabyciem tj. na dzień 17 czerwca 2013 roku, Fundusz i Klienci posiadali 126 467 akcji Spółki, co stanowiło 2,96% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Akcje uprawniały do wykonywania 2,96% głosów z akcji na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki co daje 2,96% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. W wyniku nabycia, Fundusze i Klienci posiadają ogółem 226 467 akcji Spółki, co stanowi 5,30% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Akcje uprawniają do wykonywania 5,30% głosów z akcji na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki co daje 5,30% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Zawiadomienie podpisali: Małgorzata Popielewska- Członek Zarządu Union Investment TFI S.A. Ryszard Rusak ? Prokurent Union Investment TFI S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Arteria Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
ARTERIA S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-797 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jana Rosoła 10 10
(ulica) (numer)
22 646 80 72 22 646 40 73
(telefon) (fax)
inwestorzy@arteriasa.pl www.arteriasa.pl
(e-mail) (www)
527 24 58 773 140012670
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-20 Marcin Marzec Prezes Zarządu
2013-06-20 Piotr Wojtowski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2cf7ze

Podziel się opinią

Share
d2cf7ze
d2cf7ze