Trwa ładowanie...
d3l0q8b
espi

ASBISc - Uchwała ZWZA w sprawie dywidendy (20/2013)

ASBISc - Uchwała ZWZA w sprawie dywidendy (20/2013)
Share
d3l0q8b
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-04
Skrócona nazwa emitenta
ASBISc
Temat
Uchwała ZWZA w sprawie dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie??ce i okresowe
Treść raportu:
Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC (?Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 4 maja 2013, podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy akcjonariuszom Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zadeklarowało wypłatę finalnej dywidendy w wysokości 0,05 USD na akcję zgodnie z rekomendacją Rady Dyrektorów Spółki. Dywidendą objęte są wszystkie 55,500,000 akcje Spółki. W związku z tym całkowita kwota dywidendy wyniesie 2.775.000 USD. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustaliło datę ustalenia prawa do dywidendy (dividend record date) na dzień 15 czerwca 2013 roku, a datę wypłaty dywidendy (dividend payout date) na dzień 22 czerwca 2013 roku.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
AGM resolution on dividend The Board of Directors of ASBISc Enterprises PLC ("the Company") hereby informs that the Annual General Meeting of Shareholders of the Company, that was held on June 4th, 2013 made resolution on payout of dividend to the Company’s shareholders. The Annual General Meeting of Shareholders of the Company declared payment of final dividend of U.S.$ 0,05 per share in line with recommendation of the Company’s Board of Directors. All 55.500.000 shares in the Company is subject to dividend. Therefore the total amount of dividend will amount to U.S.$ 2.775.000. The Annual General Meeting of Shareholders set the dividend record date on June 15th, 2013 and the dividend payout date on June 22nd, 2013.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ASBISc ENTERPRISES PLC
(pełna nazwa emitenta)
ASBISc Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
4102 Limassol
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kolonakiou Street 43 43
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
- -
(NIP) (REGON)
d3l0q8b

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-04 Constantinos Tziamalis Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich i Kredytu Constantinos Tziamalis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3l0q8b

Podziel się opinią

Share
d3l0q8b
d3l0q8b